Sony i životna sredina

Težnja ka ukidanju uticaja na životnu sredinu

Ekološki prihvatljive funkcije proizvoda kompanije Sony

Mi u kompaniji Sony neprestano težimo tome da smanjujemo uticaj našeg širokog asortimana proizvoda na životnu sredinu. Ti napori vidljivi su u kompaktnom, laganom i energetski efikasnom dizajnu koji doprinosi smanjivanju nepotrebnog trošenja resursa i potrošnje energije, kao i u našoj posvećenosti korišćenju recikliranih materijala. 

Stvarna ušteda energije za virtuelni svet

Zahvaljujući vrhunskim performansama uređaja PlayStation® ljudi se upoznaju sa neverovatnim novim svetovima. Ali, u stvarnom svetu potreba za smanjenjem uticaja na životnu sredinu sve je izraženija. Pogledajte kako Sony štedi energiju i resurse.

Pogledajte još proizvoda kompanije Sony sa ekološki prihvatljivim funkcijama

Ekološki prihvatljiva tehnologija kompanije Sony

Mi u kompaniji Sony uključeni smo u razvoj ekološki prihvatljivih tehnologija sa ciljem smanjivanja uticaja na životnu sredinu.

Doprinos smanjenju uticaja na okruženje

Sony je u Japanu i čitavom svetu u cilju zaštite životne sredine pokrenuo inicijative koje se tiču kako načina rada naših proizvoda tako i mnogobrojnih načina njihove proizvodnje.

Projektori za sledeću generaciju

Jasno projektovanje uz bolji uticaj na publiku, ali manji na okruženje. Sony laserski projektori zahtevaju minimalno održavanje i nude efikasnost, odziv i praktičnost na vrhunskom nivou.

Pogledajte još proizvoda kompanije Sony sa ekološki prihvatljivim funkcijama

Globalne aktivnosti kompanije Sony u vezi sa životnom sredinom

Sve kompanije širom sveta koje pripadaju Sony grupi uključene su u aktivnosti u vezi sa životnom sredinom prilagođene lokalnim zajednicama.

Za ovu inicijativu smo 2017. u Šangaju dobili Best Practice Award u okviru programa Green Supply Chain

Kina

Za ovu inicijativu smo 2017. u Šangaju dobili Best Practice Award u okviru programa Green Supply Chain

Nagrada Electronics Challenge u okviru programa Sustainable Materials Management za 2017.

Severna Amerika

Nagrada Electronics Challenge u okviru programa Sustainable Materials Management za 2017.

Sony DADC u najzanimljivijim trenucima sa takmičenja „Biodiversity Photography Competition“ u UK i inicijative „Insect House Building“ na njihovom letnjem događaju

Evropa

Sony DADC u najzanimljivijim trenucima sa takmičenja „Biodiversity Photography Competition“ u UK i inicijative „Insect House Building“ na njihovom letnjem događaju

Predstavljanje novog pakovanja sa recikliranim filcom

Japan

Predstavljanje novog pakovanja sa recikliranim filcom

Projekat prikupljanja otpada za reciklažu ispod drveta

Pan-azijski

Projekat prikupljanja otpada za reciklažu ispod drveta

Sony Inter-American, S.A. bio je prisutan na „„Festi Harpia““ 2017, podržavajući održavanje biodiverziteta

Latinska Amerika

Sony Inter-American, S.A. bio je prisutan na „„Festi Harpia““ 2017, podržavajući održavanje biodiverziteta

Video zapisi o ekološkim aktivnostima kompanije Sony

Zaštita teritorije sa leglima ugrožene glavate kornjače u Japanu

Satelit Kunisaki iz tehnološkog centra Oita kompanije Sony Semiconductor Manufacturing Corporation koristi se za čišćenje plaže Kurotsuzaki preko 20 godina. Nakon višedecenijskog odsustva, ugrožene glavate kornjače vratile su se 2009. i od tada svake godine ovde prave legla.

Poruka generalnog direktora

Intenziviramo inicijative u vezi sa životnom sredinom kako prelazimo na sledeću fazu

Inicijative u vezi sa životnom sredinom predstavljaju jednu od najvažnijih tema za kompaniju Sony u doba kada posvećenost kompanije očuvanju životne sredine predstavlja jedan od ključnih standarda za klijente prilikom izbora proizvoda.

Sony nastavlja da promoviše aktivnosti u vezi sa životnom sredinom na osnovu plana „Put do nule“ koji za cilj ima potpuno uklanjanje uticaja na životnu sredinu. Kako bismo ubrzali aktivnosti, sada smo postavili „Ekološki prihvatljivo postupanje do 2020.“ (godina ispunjavanja: 2020.). Kako se približavamo ostvarenju tih ciljeva, čitava grupa ulaže maksimalne napore u obavljanje tih aktivnosti.

Sony grupa sada je prešla na sledeću fazu aktivnosti u vezi sa zaštitom životne sredine. Kompanija Sony posvećena je ne samo pružanju proizvoda, usluga i sadržaja koji donose uzbudljive korisničke doživljaje inspirisanjem i zadovoljavanjem radoznalosti naših klijenata širom sveta, već i tome da, putem programa za zaštitu životne sredine „Put do nule“, radi na ostvarenju cilja potpunog uklanjanja uticaja na životnu sredinu u svim poslovnim aktivnostima.

Potpis Keničira Jošide

Keničiro Jošida

Predsednik i generalni direktor, vršilac dužnosti korporativnog direktora, Sony Corporation

Regulativa i druge informacije za vašu zemlju

Saznajte informacije u vezi sa regulativom u vašoj zemlji koje su relevantne za proizvode kompanije Sony.