Pređi na sadržaj

Sony i životna sredina

Težnja ka ukidanju uticaja na životnu sredinu

Ekološki prihvatljive funkcije proizvoda kompanije Sony

Mi u kompaniji Sony neprestano težimo tome da smanjujemo uticaj našeg širokog asortimana proizvoda na životnu sredinu. Ti napori vidljivi su u kompaktnom, laganom i energetski efikasnom dizajnu koji doprinosi smanjivanju nepotrebnog trošenja resursa i potrošnje energije, kao i u našoj posvećenosti korišćenju recikliranih materijala. 

Stvarna ušteda energije za virtuelni svet

Zahvaljujući vrhunskim performansama uređaja PlayStation® ljudi se upoznaju sa neverovatnim novim svetovima. Ali, u stvarnom svetu potreba za smanjenjem uticaja na životnu sredinu sve je izraženija. Pogledajte kako Sony štedi energiju i resurse.

Ušteda resursa za koju je lepo čuti

Mobilni proizvodi menjaju način na koji ljudi žive i rade i obezbeđuju svetliju budućnost zahvaljujući inovativnim funkcijama i dizajnu. Xperia™ Ear je jedan od tih moćnih alata. Saznajte kako smo proširenje tržišta uskladili sa očuvanjem životne sredite.

Pogledajte još proizvoda kompanije Sony sa ekološki prihvatljivim funkcijama

Ekološki prihvatljiva tehnologija kompanije Sony

Mi u kompaniji Sony uključeni smo u razvoj ekološki prihvatljivih tehnologija sa ciljem smanjivanja uticaja na životnu sredinu.

Reciklirana plastika SORPLAS™ kompanije Sony

Reciklirana plastika kompanije Sony za održivost

SORPLAS™ koristi do 99% recikliranih materijala

SORPLAS™ smo razvili kako bismo doprineli izgradnji održivog društva.

Recikliranje i bolje iskustvo slušanja

Povećana upotreba reciklirane plastike je deo plana kompanije Sony da ostvari nulti negativni uticaj na okruženje.Sony predstavlja novu recikliranu plastiku koja će doprineti daljem korišćenju recikliranih materijala u audio proizvodima i obezbediti vrhunski kvalitete zvuka.

Reciklirana plastika: deo muzike

Globalne aktivnosti kompanije Sony u vezi sa životnom sredinom

Sve kompanije širom sveta koje pripadaju Sony grupi uključene su u aktivnosti u vezi sa životnom sredinom prilagođene lokalnim zajednicama.

Najnoviji u nizu događaja o zaštiti životne sredine koje je Sony održao u Kini.

Latinska Amerika

Promovišemo recikliranje televizora putem kampanje „Korak ka boljem kvalitetu slike“ u Meksiku.

Promovišemo upotrebu biođubriva.

Pan-azijski

Promovišemo upotrebu biođubriva.

Promovišemo recikliranje televizora putem kampanje „Korak ka boljem kvalitetu slike“ u Meksiku.

Kina

Najnoviji u nizu događaja o zaštiti životne sredine koje je Sony održao u Kini.

Sony je imenovan za lidera u oblasti upravljanja vodnim resursima u izveštaju Global Water Report 2016 organizacije CDP.

Japan/Istočna Azija

Sony je imenovan za lidera u oblasti upravljanja vodnim resursima u izveštaju Global Water Report 2016 organizacije CDP.

SPE dobija nagradu na događaju Environmental Media Awards 2016.

Severna Amerika

SPE dobija nagradu na događaju Environmental Media Awards 2016.

Nagrada Green Business of the Year Award za 2015.

Evropa

Nagrada Green Business of the Year Award za 2015.

Poruka generalnog direktora

Intenziviramo inicijative u vezi sa životnom sredinom kako prelazimo na sledeću fazu

Inicijative u vezi sa životnom sredinom predstavljaju jednu od najvažnijih tema za kompaniju Sony u doba kada posvećenost kompanije očuvanju životne sredine predstavlja jedan od ključnih standarda za klijente prilikom izbora proizvoda.

Sony nastavlja da promoviše aktivnosti u vezi sa životnom sredinom na osnovu plana „Put do nule“ koji za cilj ima potpuno uklanjanje uticaja na životnu sredinu. Kako bismo ubrzali aktivnosti, sada smo postavili „Ekološki prihvatljivo postupanje do 2020.“ (godina ispunjavanja: 2020.). Kako se približavamo ostvarenju tih ciljeva, čitava grupa ulaže maksimalne napore u obavljanje tih aktivnosti.

Sony grupa sada je prešla na sledeću fazu aktivnosti u vezi sa zaštitom životne sredine. Kompanija Sony posvećena je ne samo pružanju proizvoda, usluga i sadržaja koji donose uzbudljive korisničke doživljaje inspirisanjem i zadovoljavanjem radoznalosti naših klijenata širom sveta, već i tome da, putem programa za zaštitu životne sredine „Put do nule“, radi na ostvarenju cilja potpunog uklanjanja uticaja na životnu sredinu u svim poslovnim aktivnostima.

Potpis Kazua Hiraija

Kazuo Hirai

Predsednik i generalni direktor, vršilac dužnosti korporativnog direktora, Sony Corporation

Plan kompanije Sony za zaštitu životne sredine

Kompanije iz Sony grupe stoje iza našeg plana za zaštitu životne sredine „Put do nule“ koji za cilj ima svođenje uticaja na životnu sredinu na nulu. Detaljne informacije o ovom planu dostupne su na specijalnoj lokaciji.

Put do NULE

Video zapisi o ekološkim aktivnostima kompanije Sony

Angry Birds – međunarodni dan sreće

Kao podrška međunarodnom danu sreće u organizaciji Ujedinjenih nacija, Sony Pictures i Angry Birds inicijativa promoviše srećnu planetu i podstiče na delovanje sa ciljem sprečavanja klimatskih promena.

Reflektor

Istaknuti izveštaji o zapaženim inicijativama kompanije Sony u vezi sa životnom sredinom.

CSR IZVEŠTAJ ZA 2015.

CSR izveštavanje

CSR izveštaj koji pokriva ključne CSR aktivnosti kompanije Sony.

Regulativa i druge informacije za vašu zemlju

Saznajte informacije u vezi sa regulativom u vašoj zemlji koje su relevantne za proizvode kompanije Sony.