Slika reciklirane plastike SORPLAS sa fotoaparatom ZV-1F Slika reciklirane plastike SORPLAS sa fotoaparatom ZV-1F

ZV-1F – predstavlja našu viziju životne sredine

Težnja ka ukidanju uticaja na životnu sredinu

Nadahnut lepotom sveta, Sony uviđa neophodnost doprinosa očuvanju planete Zemlje, istovremeno omogućavajući stvaraocima sadržaja da proizvedu još lepše i kreativnije slike.
Sa ciljem postizanja neto nulte emisije u okviru celokupne Sony grupe kompanija do 2040. godine i nultog uticaja na životnu sredinu do 2050. godine, ubrzavamo brojne inicijative.
Slika koja ilustruje inicijativu Road to Zero kompanije Sony

Proizvodi za ljude i životnu sredinu

Novorazvijena zaštita od vetra koristi reciklirane PET boce0

U kompaniji Sony smo proširili korišćenje recikliranih materijala dalje od kućišta kamere na zaštitu od vetra. Razvijena je putem pažljivog testiranja performansi kvaliteta zvuka i efikasnosti zaštite od vetra, te napravljena isključivo od recikliranih PET boca0 čime se smanjuje naš uticaj na životnu sredinu, a zadržavaju performanse.
Slika zaštite od vetra i plastične boce
Ilustracija prikazuje sistem za reciklažu u kom se otpadna plastika pretvara u SORPLAS i koristi u Sony proizvodima
[1] Drobljenje  [2] Oblikovanje  [3] Proizvodi  [4] Prikupljeni materijal iz fabrika/prodavnica

Gradimo bolju budućnost uz SORPLAS™

SORPLAS se izrađuje od iskorišćenih boca za vodu i otpadnih optičkih diskova prikupljenih iz fabrika i prodavnica, kao i od našeg zaštićenog usporivača gorenja. Koristi se za izradu raznih Sony i spoljašnjih proizvoda. SORPLAS se ne degradira previše, čak i ako se reciklira više puta, stoga se očekuje  da će se u budućnosti SORPLAS vraćati i ponovo koristiti za izradu novih proizvoda.

Visok reciklirani sadržaj, čak do 99%

Reciklirana plastika u elektronskoj opremi obično sadrži tek oko 30%0 recikliranog sadržaja. Naš revolucionarni usporivač gorenja na bazi sumpora proizvodi plastiku konstantno visokih performansi, čak i sa 99%2 recikliranog sadržaja.

 

[1] SORPLAS
[2] 99%2 recikliranog sadržaja [3] Usporivači gorenja, ostali aditivi 1%


[4] Tipična reciklirana polikarbonatna plastika3
[5] Prirodna plastika na bazi nafte 55%4  [6] 30%recikliranog sadržaja  [7] Usporivači gorenja, ostali aditivi 15%

Kružni grafikoni pokazuju veliku upotrebu recikliranog sadržaja u mešavini SORPLAS u poređenju sa tipičnom recikliranom polikarbonatnom plastikom usporivačem gorenja

Poboljšanje fotoaparata ZV-1F plastikom SORPLAS

SORPLAS0 koristimo u fotoaparatu ZV-1F kako u spoljašnjim, tako i u unutrašnjim delovima. Ova reciklirana plastika visokih performansi nosi dve prednosti jer unapređuje proizvod i istovremeno smanjuje uticaj na životnu sredinu.
Slika fotoaparata ZV-1F sa postavljenom zaštitom od vetra i otvorenim ekranom

SORPLAS u širokom spektru naših fotoaparata

Upotrebili smo oko 379 tona0 SORPLAS reciklirane plastike u digitalnim fotoaparatima i digitalnim video-kamerama u proteklih deset godina.
Slika Sony fotoaparata koji imaju SORPLAS

Pakovanje za bolju budućnost

Smanjenje plastičnog pakovanja

Da bismo uklonili plastiku iz pakovanja, sada za pakovanje proizvoda uz zadržavanje zaštitnih i svojstava plastike kojim se ublažava udarac koristimo netkanu tkaninu0 na biljnoj bazi ili papirne kese kada su ti materijali dostupni1.
Slika kutije i pakovanja za ZV-1F

Smanjenje karbonskog otiska u proizvodnim postrojenjima

Snimak iz vazduha proizvodnog postrojenja kompanije Sony sa solarnim pločama

100% obnovljiva energija za proizvodnju fotoaparata ZV-1F

U kompaniji Sony smanjujemo upotrebu energije kroz dizajn proizvoda, ali i u okviru proizvodnog postupka. Proizvodna postrojenja na Tajlandu i u Kini koja proizvode ZV-1F sada troše 100% obnovljivu energiju. Ne zaustavljamo se tu: ubrzavamo svoj plan uvođenja obnovljive energije na svim našim lokacijama širom sveta.
Slika fotoaparata ZV-1F sa postavljenom zaštitom od vetra

Fotoaparat za snimanje vlogova ZV-1F