Održivost zvuči odlično

Sony zvuk, uz zaštitu životne sredine

U sklopu svojih programa Put do nule i Ekološki prihvatljivo postupanje 2025, Sony nastoji da za 10% smanji količinu nove plastike koja se koristi po proizvodu (isključujući ambalažu) u poređenju sa fiskalnom godinom 2018. Tokom više od 10 godina bavljenja zvukom, unapređivali smo performanse recikliranih materijala i njihovo korišćenje za svoj dizajn.

Stalno nastojimo da ostvarimo vrhunski zvuk i održivost

Prevazilaženje akustičnih izazova sa recikliranim materijalima

Kvalitet zvuka ranije reciklirane plastike bio je lošiji u odnosu na novu plastiku i bio je potreban niz godina napora i inovacija da bismo sa recikliranom plastikom postigli performanse koje ispunjavaju naše visoke standarde.

Uspešna komercijalizacija soundbara sa recikliranim materijalima

Testirajući razne kombinacije recikliranih materijala i aditiva i ponavljajući procene prototipova, 2016. godine smo razvili recikliranu plastiku sa akustičnim performansama koje su dobre kao i kod nove plastike. Ova plastika se u početku uglavnom koristila za unutrašnje komponente soundbarova, kao što su HT-XT2 i HT-NT5.

Ugrađivanje recikliranja u dizajn proizvoda

Nakon mnogo proba i prototipova, ova reciklirana plastika upotrebljena je u raznim proizvodima, uključujući unutrašnje delove nekih naših televizora i snažnih audio sistema, kao što je MHC-V13.

Pravimo novu naprednu recikliranu plastiku

Nastavljamo da razvijamo novu recikliranu plastiku da bismo dodatno unapredili njene performanse i proširili upotrebljivost recikliranih materijala u okviru dizajna proizvoda.

Naš najnoviji razvojni uspeh jeste novi reciklirani plastični materijal koji ispunjava zahteve usporavanja vatre, stabilnosti boje i akustičnih performansi, što ga čini prikladnim čak i za širu paletu delova u budućim audio proizvodima.

Ilustracija koja objašnjava usporavanje vatre
Nova reciklirana plastika koja usporava vatru

Usporavanje vatre, koje je potrebno kod električnih proizvoda, predstavlja značajan izazov za reciklirane materijale. Naša nova reciklirana plastika nudi visoko usporavanje vatre i znatnu upotrebu recikliranog materijala.

Konzistentnost i varijacije boja

Dizajn proizvoda treba da bude vizuelno privlačan bez ugrožavanja kvaliteta i performansi, ali konzistentnost boja predstavlja veliki izazov kod reciklirane plastike. Razvijamo novu recikliranu plastiku napravljenu od homogenih materijala, što omogućava lako bojenje konzistentnim tonom boje, kao i mnogo tipova varijacija boja u budućim proizvodima.

Slika recikliranih materijala na Petrijevoj posudi
Slika proizvoda koji se uključuje preko daljinskog upravljača
Težnja ka zvuku visokog kvaliteta

Različiti materijali ne „zvuče“ isto. Ključna stvar za uvođenje nove razvijene reciklirane plastike u proizvode jeste u tome koliko može da se približi zvuku postojećih materijala. Putem projektovanja akustike i strukture uz višestruke procene kvaliteta zvuka raznih materijala, uspeli smo da ostvarimo kvalitet zvuka koji je dobar koliko i kod postojećih materijala.

Projektovanje niskotonca za HT-S400

Novi reciklirani plastični materijal uveden je za zadnju ploču niskotonca uređaja HT-S400. Ovaj deo mora usporavati vatru, što ga čini savršenim za primenu novog materijala.

Inženjerski delovi unutar zvučnika SRS-XE200 i SRS-XE300

Kod novih bežičnih zvučnika, SRS-XE200 i SRS-XE300, takođe je korišćena reciklirana plastika za unutrašnje delove.

Ubrzavanje Sony održivog zvuka

Nastavićemo da razvijamo recikliranu plastiku koja pruža zvuk visokog kvaliteta i povećavamo upotrebu recikliranih materijala za široku paletu svojih kućnih i prenosivih audio proizvoda. Naše stalne inovacije stvoriće proizvode najviših performansi koji su napravljeni uz zaštitu životne sredine.

Razgovori

Portretna slika Juka Fudžihira
Juko Fudžihira

Odeljenje za tehnologiju kućnih proizvoda, Odeljenje za poslovanje sa kućnim proizvodima, Poslovna grupa za kućnu zabavu i zvučne proizvode, Sony Corporation

Radimo na upotrebi reciklirane plastike u kućnim audio sistemima od otprilike 2010. godine. Poboljšavajući njene performanse do nivoa koji odgovara novoj plastici, radili smo na aspektima dizajna i učinili ovu recikliranu plastiku upotrebljivom za stvarne proizvode. Razvili smo 2016. recikliranu plastiku koja se koristi za unutrašnje komponente naših proizvoda, što takođe uzima u obzir kvalitet zvuka.

Međutim, dodatno širenje upotrebe reciklirane plastike zahtevalo je da proširimo opseg njene primene. Novi materijal koji smo razvili ovom prilikom usporava vatru. Tokom procesa razvoja, nastojali smo da se što više približimo kvalitetu zvuka materijala koje smo ranije koristili. Istražujući brojne konfiguracije, ponavljajući pravljenje prototipova i testiranja snage, uspeli smo da napravimo materijal koji bi zadovoljio kvalitet zvuka i fizičke zahteve proizvoda.

Tomoja Kato

Odeljenje za tehnologiju kućnih proizvoda, Odeljenje za poslovanje sa kućnim proizvodima, Poslovna grupa za kućnu zabavu i zvučne proizvode, Sony Corporation

Portretna slika Tomoje Kata

Prvo smo razvili recikliranu plastiku fokusirajući se na zvuk stvarnog materijala. Težeći materijalu koji dobro zvuči bez neprijatnih ili prigušenih tonova, ponavljali smo testove zvuka sa zvučnika napravljenih od reciklirane plastike menjajući konfiguracije.

Završena reciklirana plastika je tiša od nove plastike. Zbog toga, čak i nakon završetka pravljenja reciklirane plastike, bile su neophodne razne dizajnerske mere kako bismo mogli da je koristimo za proizvode. Na primer, da bismo postigli odgovarajući zvuk kad se izlije u komponente, optimizujemo debljinu livene ploče, strukturu rebara i tako dalje, da bismo kontrolisali rezonancu. Pored toga, drajver je dizajniran tako da pruža osećaj lakoće. Kao posledica tih mera, pojedinačni zvukovi koji su bili prigušeni sad mogu da se čuju, što povećava rezoluciju zvuka.