Izbor zvuka za životnu sredinu

Inženjering zvuka za buduće generacije

Audio proizvodi kompanije Sony su projektovani za izuzetan zvuk, ali uz brigu o životnoj sredini.
Prema ciljevima Ekološki prihvatljivog postupanja za 2025, nastojimo da smanjimo upotrebu nereciklirane plastike u našim proizvodima i ambalažama.

Reciklažni materijali u proizvodima

Ozbiljni po pitanju zvuka i životne sredine

Soundbarovi, zvučnici i drugi proizvodi Sony kućnog audio sistema sadrže recikliranu plastiku radi manje upotrebe nereciklirane plastike.
Izbor materijala znatno utiče na kvalitet zvuka, zbog čega smo godinama razvijali jedinstvenu recikliranu plastiku koja je podjednako ekološka i pogodna za izradu visokokvalitetnih audio proizvoda.

Razvijanje reciklažne plastike

Naša reciklažna plastika se dobija od diskova i balona za aparate za vodu.
Sa upotrebljene plastike se uklanjaju sve folije i premazi, da bi se potom koristila kao osnovni materijal. Želeći da postignemo beskompromisni kvalitet zvuka, testirali smo najrazličitije kombinacije kako biste došli do najboljeg mogućeg rešenja za audio proizvode.

[1] Diskovi  [2] Baloni za vodu [3] Parčići [4] Reciklirana polikarbonatna plastika [5] Spajanje nereciklirane plastike, drugih aditiva [6] Peleti

Ilustracija prikazuje soundbar iznad dva trakasta grafikona koji pokazuju da je upotreba nereciklirane plastike opala za 45%.
Manja upotreba nereciklirane plastike u soundbar zvučnicima

Reciklirana plastika se koristi za izradu različitih komponenti našeg novog soundbar zvučnika. Kao rezultat toga, otprilike 45% manje nereciklirane plastike je korišćeno u ovom modelu u odnosu na prethodni.

[1] prethodni [2] novi model

Ubuduće još više reciklažne plastike

Koristimo reciklažnu plastiku za spoljašne i unutrašnje delove raznih audio proizvoda. Planiramo da nastavimo istraživanje i razvoj novih načina upotrebe reciklažne plastike da bismo dobili proizvode sa vrhunskim zvukom i podržali napore za zaštitu životne sredine.

Slike različitih audio proizvoda. Gornja slika prikazuje soundbar, srednja prenosivi bežični zvučnik, a donja AV risiver.
Tkanina izrađena od recikliranih materijala

Tkanina korišćena na zvučnicima HT-AX7 dobijena je recikliranjem PET boca.
Materijal je pažljivo odabran kako bi kvalitet zvuka, dizajn, tekstura i boja bili optimalni.

Ekološka ambalaža

Nastojimo da smanjimo upotrebu plastike u ambalaži koristeći materijal od recikliranog papira za, između ostalog, amortizaciju i popune, kao i izradom ručki na bazi papira.

Manje nereciklirane plastike u kartonima novog soundbara

U kartonskoj ambalaži novog soundbara je prisutno 65% manje nereciklirane plastike nego kod prethodnog modela. Smanjili smo i obim štampanja, što je dovelo do 65% manje potrošnje mastila. Cilj je da ambalaža bude ekološka, izdržljiva i lepo dizajnirana, ali ne po cenu funkcionalnosti.

[1] prethodni [2] novi model

Ilustracija prikazuje ambalažu soundbara iznad dva trakasta grafikona koji pokazuju da ima 65% manje nereciklirane plastike.
Slika prirodnih materijala za pakovanje sa leve strane i Sony pakovanja sa desne strane.
Sony Original Blended Material

Nastavljamo da proširujemo upotrebu svog ekološkog papirnog materijala „originalni mešani materijal“ za pakovanje proizvoda HT-AX7. „Originalni mešani materijal“ je ekološki papirni materijal proizveden od bambusa, vlakana šećerne repe i papira recikliranog nakon upotrebe.

Razgovor sa razvojnim inženjerom

Portret intervjuisane osobe, Juko Fudžihira.
Juko Fudžihira

Kompanija Sony Corporation, Poslovna grupa za proizvode za kućnu zabavu i zvuk,
Divizija za akustični dizajn, 2. odeljenje za dizajn

Radimo na upotrebi reciklirane plastike u kućnim audio sistemima od otprilike 2010. godine. Poboljšavajući njene performanse do nivoa koji odgovara novoj plastici, radili smo na aspektima dizajna i učinili ovu recikliranu plastiku upotrebljivom za stvarne proizvode. Razvili smo 2016. recikliranu plastiku koja se koristi za unutrašnje komponente naših proizvoda, što takođe uzima u obzir kvalitet zvuka.

 Međutim, dodatno širenje upotrebe reciklirane plastike zahtevalo je da proširimo opseg njene primene. Novi materijal koji smo razvili ovom prilikom usporava vatru. Tokom procesa razvoja, nastojali smo da se što više približimo kvalitetu zvuka materijala koje smo ranije koristili. Istražujući brojne konfiguracije, ponavljajući pravljenje prototipova i testiranja snage, uspeli smo da napravimo materijal koji bi zadovoljio kvalitet zvuka i fizičke zahteve proizvoda.