Održivost u centru pažnje

Kućni audio sistemi kompanije Sony osmišljeni su imajući u vidu ne samo izvrsni zvučni doživljaj, već i zaštitu životne sredine. Nastojimo da što manje koristimo novu plastiku za svoje proizvode i ambalaže.

U nekoliko delova proizvoda AN1000 upotrebljena je posebno razvijena reciklirana plastika0 kako bi se pružile vrhunske akustičke performanse uz istovremeno smanjenje uticaja na životnu sredinu.

Približno 95%1 pakovanja izrađeno je od recikliranog papira ili materijala na bazi papira kako bi se smanjila upotreba nove plastike.

Slika grupe materijala na tanjirima