Glasovni pomoćnik (kompatibilno)

Glasovna kontrola

Kompatibilnost sa Google Assistant0 uređajima omogućava vam da podesite muziku pomoću jednostavne glasovne komande. Jednostavno dodajte risiver AN1000 pametnoj kućnoj mreži i grupama zvučnika, a zatim upravljajte jačinom zvuka, reprodukcijom i drugim koristeći samo glas.
Logotipi za „Radi sa uslugom Ok Google“ i „Radi sa uslugom Alexa“
Slika sa obrisima glave sa oblačićem za tekst, strelicom koja pokazuje na pametni zvučnik i još jednom strelicom koja pokazuje na AV risiver