Osmišljeno za bilo koji televizor

Podizanje tonova centralnog zvučnika

Podizanje zvuka iz centralnog zvučnika 

Pametno obrađivanje zvuka omogućava risiveru AN1000 da izmesti zvuk kombinacije centralnog zvučnika i prednjih gornjih zvučnika virtuelnim putem, čak i onih postavljenih ispod TV-a ili projektora. Time se dijalog i efekti poravnavaju sa izvorom na ekranu kako bi se omogućilo prirodniji i atraktivniji doživljaj gledanja.
Slika sa obrisima TV-a sa zvučnicima, pri čemu se verzija centralnog zvučnika plave boje nalazi ispred TV-a i prikazuje smer zvuka