ID članka : 00254212 / Poslednja izmena : 04.12.2020.

Televizor ne emituje zvuk ili sliku kada se poveže sa konzolom PS5 pomoću HDMI kabla

  U softveru televizora postoji problem koji sprečava televizor da emituje zvuk ili sliku određeni vremenski period (oko jednog minuta) kada je povezan sa gejmerskom konzolom PS5™. Ovaj problem će biti rešen nekim narednim ažuriranjem softvera. Obeležite ovu stranicu i povremeno proveravajte da li ima novih informacija.

  U međuvremenu, možete da koristite ovo zaobilazno rešenje da privremeno rešite problem:

  Ova promena podešavanja će smanjiti signal 4K od 120 Hz na 4K od 60 Hz, pa zbog toga ažurirajte softver televizora čim bude dostupno ažuriranje.

  1. Promenite HDMI® Signal Format (Format HDMI® signala) na Standard format (Standardni format) ili Enhanced format (Dolby Vision) (Poboljšani format (Dolby Vision)) za HDMI priključak preko kojeg je povezana konzola PS5.
   1. Izaberite Settings (Podešavanja) → Watching TV (Gledanje TV-a) → External inputs (Spoljni ulazi) → HDMI signal format (Format HDMI signala) 
   2. Izaberite HDMI priključak preko kojeg je povezana konzola PS5 (HDMI 3 ili HDMI 4), a zatim promenite podešavanje na Standard format (Standardni format) ili Enhanced format (Dolby Vision) (Poboljšani format (Dolby Vision).
  2. Na daljinskom upravljaču pritisnite i zadržite dugme Power (Napajanje) dok se na ekranu televizora ne prikaže Restart (Ponovo pokreni) pa pritisnite dugme Enter (Unos) da biste ga ponovo pokrenuli.