ID članka : 00254212 / Poslednja izmena : 27.08.2021.Odštampaj

Televizor ne emituje zvuk ili sliku kada se poveže sa konzolom PS5 pomoću HDMI kabla

    VAŽNO: Ovaj članak se primenjuje samo na specifične proizvode i/ili operativne sisteme. Proverite detalje u odeljku Primenljivi proizvodi i kategorije.

    U softveru televizora postoji problem koji sprečava televizor da emituje zvuk ili sliku određeni vremenski period (oko jednog minuta) kada je povezan sa gejmerskom konzolom PS5™.

    Dostupno je ažuriranje firmvera

    Ažuriranje firmvera verzije ver. 6.0414 je objavljeno i dostupno za rešavanje ovog problema. Ova verzija ažuriranja firmvera može biti zamenjena novijom verzijom koja će obuhvatati ovu pogodnost.  Ako softver televizora nije ažuriran i televizor se ne ažurira automatski, ažurirajte softver televizora na najnoviju verziju. Više informacija potražite u sledećem članku: Kako da ažuriram firmver/softver za moj Android TV™/Google TV™?.