ID članka : 00254187 / Poslednja izmena : 28.12.2020.Odštampaj

Zašto je tekst na ekranu zamućen kada 4K signal od 120 Hz dolazi sa drugog uređaja?

  VAŽNO: Ovaj članak se primenjuje samo na specifične proizvode i/ili operativne sisteme. Proverite detalje u odeljku Primenljivi proizvodi i kategorije.

  Pojavio se softverski problem prilikom obrade video signala dok je televizor u režimu Igra/Grafika. Ovaj problem je rešen verzijom softverskog ažuriranja 6.0414 za Sony televizore.

  Kako da preuzmem najnovije softversko ažuriranje za moj Android TV

  Da biste dobijali softverska ažuriranja, podesite na televizoru postavku Automatically check for update (Automatska provera dostupnosti ažuriranja) ili Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) na ON (Uključeno). Na taj način, uređaj će automatski početi da preuzima ažuriranje čim bude dostupno. Ako ste ovu postavku podesili na vrednost OFF (Isključeno), moraćete ručno da proverite da li postoje ažuriranja za vaš televizor.

  Ažuriranje možete da preuzmete na stranici sa preuzimanjima za vaš model televizora i zatim ručno da ga instalirate.

  Ako je izabran ulazni signal 4K120 Hz, tekst prikazan na televizoru je zamućen i nakon što preuzmem najnovije softversko ažuriranje

  Podrška za signal 4K 120Hz je relativno nova funkcija televizora predviđena prvenstveno za video sadržaje, a ne slike. Prednosti stope osvežavanja od 120 Hz, poput glatkog prikaza video sadržaja bez treperenja, najviše dolaze do izražaja kada se televizor nalazi u režimu Igra/Grafika.

  Kada su na televizoru prikazane slike, preporučujemo da promenite postavku signala na izlaznom uređaju na 4K 60Hz da biste postigli optimalne performanse obrade slike.