ID članka : 00253753 / Poslednja izmena : 18.11.2020.Odštampaj

Rešavanje problema sa neprekidnim ponovnim pokretanjem Sony Android televizora iz 2020.

  Ako koristite HbbTV i ako se ovaj problem ponovo javlja nakon isprobavanja koraka iz ovog članka, savetujemo da onemogućite HbbTV.

  VAŽNO: Ovaj članak se primenjuje samo na specifične proizvode i/ili operativne sisteme. Proverite detalje u odeljku Primenljivi proizvodi i kategorije.

  Da li se vaš Sony Android televizor iz 2020. neprekidno ponovo pokreće?

  Ako se vaš Sony Android televizor neprekidno pokreće, odnosno, ako je upao u petlju neprekidnog ponovnog pokretanja, možda će biti potrebno da obavite prinudno resetovanje na fabričke postavke.

  Do problema sa neprekidnim ponovnim pokretanjem može doći zbog toga što je softver pao nakon ažuriranja firmvera, pa ne možete da obavite standardno fabričko resetovanje.

  Ako vaš televizor počne neprekidno da se pokreće, pojaviće se sledeći ekran pri pokretanju:

  Marshmallow – ponovno pokretanje

  Prinudno fabričko resetovanje pomoću dugmadi na televizoru

  UPOZORENJE: Kada obavite prinudno fabričko resetovanje, sva prilagođena podešavanja na televizoru će biti izbrisana, poput preuzetih aplikacija, sistemskih podataka, sortiranja kanala i podešavanja bežične mreže. Demografski podaci za prodaju na modelima ZH8 takođe će biti izbrisani iz interne memorije. Ako možete da otvorite TV meni, bolje je daobavite standardno resetovanje na fabričke podatke.

  Pre nego što obavite prinudno fabričko resetovanje

  • Za ovaj postupak mogu biti potrebne dve osobe.
  • Položaj dugmadi se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.
  • Kada obavite prinudno fabričko resetovanje, možda ćete moći da vratite neke od podataka o aplikacijama ako su aplikacije sinhronizovane sa vašim Google™ nalogom. Postupak sinhronizacije aplikacija se razlikuje u zavisnosti od opcija u TV meniju:
   • HOMESettings (Podešavanja) → Device Preferences (Podešavanja uređaja) ili Accounts & Sign-In (Nalozi i prijavljivanje) → GoogleIzaberite sinhronizovane aplikacije → Izaberite šta želite da sinhronizujete sa nalogom → Sync now (Sinhronizuj sada).
   • HOMESettings (Podešavanja) → GoogleIzaberite sinhronizovane aplikacije u listi Sync (Sinhronizovanje) → Izaberite šta želite da sinhronizujete sa nalogom → Sync now (Sinhronizuj sada).
   • HOMESettings (Podešavanja) → Personal (Lično) → GoogleIzaberite sinhronizovane aplikacije u listi Sync (Sinhronizovanje) → izaberite šta želite da sinhronizujete sa nalogom → Sync now (Sinhronizuj sada).

  Obavljanje prinudnog fabričkog resetovanja

  Najpre proverite koliko imate dugmadi na televizoru. Ova veza vas vodi do stranice na kojoj možete videti gde se nalaze dugmad na vašem televizoru’.

  1. Samo jedno dugme na televizoru: Dugme (Napajanje) se nalazi na sredini donje strane ili sa leve strane televizora gledano sa prednje strane.
  2. Tri dugmeta na televizoru: U zavisnosti od modela, dugmad se nalaze na desnoj ili levoj strani televizora ili na zadnjoj strani.

  Ako ne možete da pronađete dugmad na televizoru, pogledajte njegov priručnik. Priručnike možete pronaći na stranici podrške za vaš model.


  Izaberite uputstva prema broju dugmadi na vašem televizoru.

  Tip A: Model vašeg televizora ima samo jedno dugme

  Tip B: Model vašeg televizora ima tri dugmeta


  Kada obavim prinudno fabričko resetovanje, ne mogu da podesim satelit

  Ako imate problema sa podešavanjem satelita nakon fabričkog resetovanja, pogledajte naš priručnik za podešavanje satelita ili ovaj video:

  Ako i dalje ne možete da podesite satelit, obratite nam se.