ID članka : 00192390 / Poslednja izmena : 20.03.2019.

?ta je funkcija Audio Return Channel (ARC)?

Proizvodi na koje se ovo odnosi i kategorije ovog članka

Funkcija ARC uklanja potrebu za korišćenjem dodatnog kompozitnog audio kabla ili optičkog kabla pri povezivanju audio/video (A/V) risivera ili surround zvučnog sistema na TV. Povezivanje HDMI kabla sa ARC-kompatibilnog A/V risivera na ARC-kompatibilni TV omogućava sledeće:

  • Slanje zvuka na A/V risiver sa TV-a.
  • Gledanje i slušanje filmova i drugih sadržaja sa izvornih uređaja poslatih na TV preko A/V risivera.

Na sledećoj ilustraciji prikazane su veze potrebne za dobijanje zvuka sa ARC-kompatibilnog TV-a povezanog na ARC-kompatibilnu audio jedinicu:

Slika
[A]: TV
[B]: Audio sistem
[C]: HDMI ARC ulaz na TV-u
[D]: HDMI ARC izlaz na audio sistemu
[E]: HDMI kabl (visokokvalitetni HDMI kabl velike brzine)

NAPOMENA: HDMI® kablovi nižeg kvaliteta koji nisu označeni kao „velike brzine“ ne mogu da podrže funkciju ARC.

Na sledećoj ilustraciji prikazane su veze potrebne za dobijanje zvuka sa TV-a povezanog na kućni audio uređaj ako neka od tih jedinica nije ARC-kompatibilna:


Slika