ID članka : 00235868 / Poslednja izmena : 10.12.2019.Odštampaj

Dobro došli u Android™ 9 Pie (određeni modeli televizora za 2018.)

  Na ovoj strani su predstavljene glavne funkcije najnovijeg operativnog sistema Android. Imajte u vidu da se ova strana odnosi samo na serije AF9 i ZF9.

  Dolby Atmos: Android-P Dolby Atmos: Android-P

  Novi dizajn menija sa brzim podešavanjima i poboljšani meniji sa podešavanjima


  Brzo pristupite meniju Brza podešavanja pomoću dugmeta ACTION MENU (Meni radnji) na daljinskom upravljaču. Takođe, možete da dodate ili uklonite aplikacije koje želite.
  Poboljšana podešavanja: Sve opcije za Podešavanja su sada podeljene u sedam kategorija, tako da lakše možete da pronađete ono što želite.

  Podrška za Apple AirPlay / HomeKit


  Apple AirPlay omogućava strimovanje filmova, muzike, igara i fotografija na televizor direktno sa iPhone, iPad ili Mac uređaja.

  Integrisana podrška za Dolby Atmos preko ugrađenih zvučnika televizora


  Sada možete uživati u pravom Dolby Atmos zvuku direktno sa televizora.
  Takođe, modeli koji podržavaju Režim zvuka automatski prelaze na Dolby Audio da biste mogli da uživate u sadržajima sa Dolby Atmos zvukom.

  Dodatne pogodnosti


  Promene u menijima i interfejsu

  Nove funkcije

  Ostale izmene

  Funkcija više nije podržana


  Promene u menijima i interfejsu


  Poboljšani meni Podešavanja

  Sve opcije za Podešavanja su grupisane u sedam kategorija.

  • Gledanje TV-a: Podešavanja za emitovanje, poput podešavanja kanala, snimanja, titlova, roditeljskih kontrola, kablovskog/satelitskog uređaja (samo modeli koji imaju IC laser) itd.
  • Slika i zvuk: Podešavanja za sliku i zvuk
  • Mreža i internet: Podešavanja za internet veze i kućnu mrežu
  • Nalozi i prijavljivanje: Podešavanja Google naloga
  • Aplikacije: Podešavanja za aplikacije
  • Podešavanja uređaja: Druga podešavanja uređaja poput datuma i vremena, jezika, pristupačnosti, ugrađene usluge Chromecast itd.
  • Daljinski upravljač i dodatni pribor: Podešavanja za daljinski upravljač i vezu sa Bluetooth uređajima

  Kategorija Predlozi je takođe dodata za konfigurisanje podešavanja koja su preskočena tokom početnog podešavanja.


  Lakši prelaz na listu kanala i kompletan TV vodič

  Kada pritisnete dugme TV na daljinskom upravljaču, otvoriće se lista kanala TV meni .

  Kada izaberete opciju Upravljanje TV-om u donjem levom uglu liste TV meni, biće prikazane funkcije koje su dostupne tokom gledanja televizije, poput funkcija Slika u slici i Dodaj u omiljeno.

  Pritisnite dugme (sa strelicom nadole) na daljinskom upravljaču da biste otvorili programski vodič, odnosno dugme (sa strelicom nagore) da biste se vratili na listu TV meni. Kada se otvori programski vodič, prikazan je i mali prozor sa programom koji ste gledali.


  Poboljšana podešavanja uređaja IR blaster (samo modeli kompatibilni sa uređajem IR blaster)

  Naziv Podešavanje uređaja IR Blaster je promenjen u Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja.
  Da biste otvorili meni sa radnjama za kablovski/satelitski uređaj, pritisnite dugme TV na daljinskom upravljaču umesto dugmeta ACTION MENU (Meni radnji). Ako je kablovski/satelitski uređaj (set-top box) podešen pomoću opcije Podešavanje redosleda kanala iz menija Cable/Satellite box setup, prikazaće se TV uživo , a lista programa koje možete da gledate biće prikazana kada izaberete TV uživo.

  Takođe, ako obavite Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja za modele u Ujedinjenom Kraljevstvu, pomoću dugmeta REC (Snimanje) na daljinskom upravljaču možete da snimite sadržaj sa konfigurisanih uređaja, a kada pritisnete dugme TITLE LIST (Popis naslova), otvoriće se Lista snimljenih naslova.


  Nova konfiguracija menija sa radnjama za HDMI IN

  Da biste pristupili menijima Glavni (meni), Opcije i Slika u slici, pritisnite dugme DISPLAY (EU/PA: (otkrivanje informacija)) na daljinskom upravljaču umesto dugmeta ACTION MENU (Meni radnji).
  OpcijaSlika u slici je promenjena u ikonu (Slika u slici).


  Poboljšane funkcije menija Lista snimljenih naslova

  KomandeIzbriši i Zaštiti za snimljene naslove, koje ste prozivali pritiskom na dugme ACTION MENU (Meni radnji) na daljinskom upravljaču, sada se izvršavaju pomoću stavke (Izbriši) u meniju Lista snimljenih naslova.


  Dodavanje menija Ponovno pokretanje

  Meni Ponovno pokretanje će se otvoriti na ekranu televizora kada pritisnete i zadržite nekoliko sekundi dugme za napajanje (za napajanje) na daljinskom upravljaču televizora.

  Meni za ulazni signal se sada može prilagoditi


  Pored televizora i uređaja povezanih preko priključka HDMI, sada možete da izaberete i USB uređaje u novom meniju. Možete da dodate nove aplikacije i promenite raspored često korišćenih aplikacija.


  Nove funkcije


  AplikacijeVideo/Album/Muzika su objedinjene u aplikaciji Plejer medija

  Video zapisi, fotografije i muzika se sada mogu prikazati u obliku liste u aplikaciji Plejer medija.

  Podrška za HEVC 100/120 Hz

  Podrška za format HEVC 100/120 Hz za reprodukciju video zapisa sa USB uređaja.


  Ostale izmene


  Ažurirane ikone na početnom ekranu

  Dizajn pojedinih ikona je promenjen, a ikona Tajmer je dodata u gornji desni ugao ekrana Početak.


  Dodatna funkcija ugrađenog mikrofona

  Kada izaberete ikonu mikrofona na početnom i drugim ekranima, koristiće se ugrađeni mikrofon umesto mikrofona na daljinskom upravljaču.


  LED lampica pokazuje kada je aktivirano otkrivanje fraze „Ok Google“ preko ugrađenog mikrofon, kada je televizor uključen ili u režimu mirovanja

  LED lampica treperi (žuto) kada je otkrivena fraza “Ok Google” preko ugrađenog mikrofona, ali sada ne samo u režimu mirovanja, već i kada je televizor uključen.


  Dodavanje režima propuštanja

  Režim propuštanja može da emituje komprimovane audio zapise preko audio sistema i Sound Bar sistema sa zvučnicima.
  NAPOMENA: Kada je izabran režim propuštanja, zvukovi poput zvučnih signala dugmadi na televizoru ili glasovnih odgovora možda neće biti reprodukovani, a funkcija prepoznavanja glasa preko ugrađenog mikrofona može biti manje efikasna.


  Opcija Željeni sateliti prikazuje nazive dobavljača usluga

  Stavke koje su bile predstavljene kao Željeni sateliti kada otvorite TV meni promenjene su u nazive operatera radi jednostavnije identifikacije.


  Funkcija više nije podržana


  Funkcija fiksiranog prikaza teleteksta je uklonjena

  Uklonjena je funkcija (Zadržavanje teksta) koju ste mogli da aktivirate pritiskom na dugme (izbor ulaznog signala) na daljinskom upravljaču kada je prikazan teletekst.


  *iPhone, iPad, Mac, AirPlay i HomeKit su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovane u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.