ID članka : 00236452 / Poslednja izmena : 29.01.2020.Odštampaj

Ažuriranje firmvera: Dobro došli u Android™ 9 Pie za modele televizora kompanije Sony iz 2018. i 2019. godine (serije AF9, ZF9, AG9, ZG9, XG85/XG87 i XG95) – 29. januar 2020. [Ažuriranje]

  Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da druga faza ažuriranja našeg Android™ 9 Pie firmvera počinje 29. januara 2020. 

  Ovo ažuriranje firmvera (v6.3598) je predviđeno za sve LCD modele i BRAVIA OLED Master Series modele koji ispunjavaju uslove i nudi sledeće pogodnosti za korisnike nove verzije softvera Android™ 9 Pie:

  • Sada postoji podrška za Apple AirPlay / HomeKit*
  • Integrisana podrška za Dolby Atmos preko ugrađenih zvučnika televizora
  • Novi dizajn menija sa brzim podešavanjima i poboljšani meniji sa podešavanjima

  NAPOMENA: Kompletnu listu funkcija i pogodnosti možete pronaći na našoj uvodnoj stranici (stranicama) za Android™ 9 Pie:

  Preporučeni način za preuzimanje ovog ažuriranja jeste da podesite opciju „Automatic software download“ (Automatsko preuzimanje softvera) na televizoru na „ON“ (Uključeno). Televizor bi potom trebalo automatski da preuzme ažuriranje u narednim nedeljama ili mesecima. Takođe, firmver možete da preuzmete sa evropskog portala za podršku i da ažurirate televizor pomoću USB memorijskog uređaja.

  Sony uvek uzima u razmatranje povratne informacije korisnika, težeći ka inovacijama i poboljšanju ukupnog kvaliteta proizvoda.

  [Serije modela televizora na koje se ažuriranje odnosi]


  Niste sigurni kojoj seriji televizora vaš model pripada? Evo primera:

  • KD-65AF9
  • KD-65ZF9
  • KD-55AG9
  • KD-55XG8505
  • KD-85ZG9

  *iPhone, iPad, Mac, AirPlay i HomeKit su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovane u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
   

   


  Nadogradnja firmvera: Dobro došli u Android™ 9 Pie za modele televizora kompanije Sony iz 2018-2019. godine (serije AF9, ZF9, AG9, ZG9, XG85/XG87 i XG95) – počev od 11. decembra 2019. godine

  Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će Android™ 9 Pie početi postepeno da se instalira na televizore sa internet vezom na koje se ova izmena odnosi od 11. decembra 2019. 

  Ovaj firmver će postepeno biti dodat tokom praznika i početkom sledeće godine. Datum dobijanja automatskog ažuriranja zavisi od vašeg modela i zemlje – možete je očekivati u roku od nekoliko sedmica do par meseci. 

  Tokom prve faze, ovo ažuriranje će biti objavljeno direktno na LCD modelima koji ispunjavaju uslove (serije ZF9, ZG9, XG85/XG87 i XG95). Naši BRAVIA OLED modeli (serije AF9 i AG9) dobijaju ovo ažuriranje u drugoj fazi, početkom 2020. godine. 

  Da biste dobijali informacije o datumu objavljivanja za modele iz serija AF9 i AG9, obeležite ovu stranicu. Odnosno, instalirajte našu aplikaciju za mobilne uređaje Support by Sony da biste dobijali informacije o dostupnosti ažuriranja.

  Sa ovim ažuriranjem se uvodi Android™ 9 Pie tako da dobijate ključne funkcije i poboljšane performanse televizora i standarde kompatibilnosti, kao i poboljšanja za postojeće funkcije:

  • Sada postoji podrška za Apple AirPlay / HomeKit*
  • Integrisana podrška za Dolby Atmos preko ugrađenih zvučnika televizora
  • Novi dizajn menija sa brzim podešavanjima i poboljšani meniji sa podešavanjima
  • Rešavanje problema sa reprodukcijom Netflix UHD (Ultra-high-definition) 4K ili Dolby Vision sadržaja kada su povezane A2DP Bluetooth slušalice
  • Rešavanje problema sa zvukom koji se javljaju prilikom reprodukcije određenih audio formata preko priključka ARC i poboljšanje opšte kompatibilnosti sa određenim ARC uređajima

  NAPOMENA: Kompletnu listu funkcija i pogodnosti možete pronaći na našoj uvodnoj stranici (stranicama) za Android 9 Pie:

  Najlakši način da primite ovo ažuriranje je da proverite da li je postavka Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) na vašem televizoru podešena na ON (Uključeno). Vaš televizor bi zatim trebalo da automatski primi ažuriranje u narednim sedmicama ili mesecima.

  Sony uvek uzima u razmatranje povratne informacije korisnika, težeći ka inovacijama i poboljšanju ukupnog kvaliteta proizvoda.
   

  [Applicable TV model series]

  • Sony Android televizori iz 2018. godine: Serije AF9 i ZF9 
  • Android televizori kompanije Sony iz 2019. godine: Serije AG9, ZG9, XG85/XG87 i XG95


  Niste sigurni kojoj seriji televizora pripada vaš model? Evo primera:

  • KD-65AF9
  • KD-65ZF9
  • KD-55AG9
  • KD-55XG8505
  • KD-85ZG9


  *iPhone, iPad, Mac, AirPlay i HomeKit su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovane u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.