ID članka : 00235841 / Poslednja izmena : 10.12.2019.Odštampaj

Dobro došli u Android™ 9 Pie (određeni modeli televizora za 2019.)

  Na ovoj strani su predstavljene glavne funkcije najnovijeg operativnog sistema Android. Imajte u vidu da se ova strana odnosi samo na serije AG9, ZG9, XG85/XG87 i XG95.

  Meniji sa poboljšanim podešavanjima: Android-P

  Podrška za Apple AirPlay / HomeKit: Android-P Dolby Atmos: Android-P

  Meniji sa poboljšanim podešavanjima

  1. Poboljšana podešavanja: Sve opcije za Podešavanja su sada podeljene u sedam kategorija, tako da lakše možete da pronađete ono što želite.
  2. Sada možete da promenite raspored prikaza u meniju Brza podešavanja. Da biste promenili raspored, označite neko podešavanje pa pritisnite i zadržite dugme Enter (Unos) na daljinskom upravljaču.

  Podrška za Apple AirPlay / HomeKit


  Apple AirPlay omogućava strimovanje filmova, muzike, igara i fotografija na televizor direktno sa iPhone, iPad ili Mac uređaja.

  Integrisana podrška za Dolby Atmos preko ugrađenih zvučnika televizora


  Sada možete uživati u pravom Dolby Atmos zvuku direktno sa televizora.
  Takođe, modeli koji podržavaju
  Režim zvuka automatski prelaze na Dolby Audio da biste mogli da uživate u sadržajima sa Dolby Atmos zvukom.

  Dodatne pogodnosti


  Promene u menijima i interfejsu

  Nove funkcije

  Ostale izmene


  Promene u menijima i interfejsu


  Poboljšani meni Podešavanja

  Sve opcije za Podešavanja su grupisane u 7 kategorija.

  • Gledanje TV-a: Podešavanja za emitovanje, poput podešavanja kanala, snimanja, titlova, roditeljskih kontrola, kablovskog/satelitskog uređaja
   (samo modeli koji su kompatibilni sa kablovskim/satelitskim uređajem) itd.
  • Slika i zvuk: Podešavanja za sliku i zvuk
  • Mreža i internet: Podešavanja za internet veze i kućnu mrežu
  • Nalozi i prijavljivanje: Podešavanja Google naloga
  • Aplikacije: Podešavanja za aplikacije
  • Podešavanja uređaja: Druga podešavanja uređaja poput datuma i vremena, jezika, pristupačnosti, ugrađene usluge Chromecast itd.
  • Daljinski upravljač i dodatni pribor: Podešavanja za daljinski upravljač i vezu sa Bluetooth uređajima

  Kategorija Predlozi je takođe dodata za konfigurisanje podešavanja koja su preskočena tokom početnog podešavanja.


  Dodavanje menija Ponovno pokretanje

  Meni Ponovno pokretanje će se otvoriti na ekranu televizora kada pritisnete i zadržite nekoliko sekundi dugme za napajanje (za napajanje) na daljinskom upravljaču televizora.

  Meni Ulazi se sada može prilagoditi

  Možete da promenite raspored aplikacija u meniju Ulazi. Da biste promenili raspored, označite jedno podešavanje pa pritisnite i zadržite dugme Enter (Unos) na daljinskom upravljaču.

  Prilagodljivi meni Ulazi: Android-P

  Nove funkcije

  Upravljajte kablovskim/satelitskim uređajem pomoći isporučenog daljinskog upravljača za televizor

  Opcija Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja je dodata u meni Podešavanja u okviru Gledanje TV-a – Spoljni ulazi.
  Kada obavite Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja , možete da upravljate kablovskim/satelitskim uređajem (set-top box) pomoću isporučenog daljinskog upravljača za televizora.

  NAPOMENA: samo za Francusku, Poljsku, Italiju i Španiju

  Ostale izmene

  Mali prozor u kojem možete nastaviti da gledate TV će biti otvoren kada pristupate programskom vodiču

  Sada možete nastaviti da gledate program u manjem prozoru dok je otvoren programski vodič za TV  LED lampica pokazuje kada je aktivirano otkrivanje fraze „Ok Google“ preko ugrađenog mikrofon, kada je televizor uključen ili u režimu mirovanja

  LED lampica treperi (žuto) kada je otkrivena fraza “Ok Google” preko ugrađenog mikrofona, ali sada ne samo u režimu mirovanja, već i kada je televizor uključen (osim za seriju XG85/XG87).  Dodavanje režima propuštanja

  U režimu propuštanja mogu da se emituju komprimovani audio zapisi preko audio sistema i Sound Bar sistema sa zvučnicima.
  NAPOMENA: Kada je izabran režim propuštanja, zvukovi poput zvučnih signala dugmadi na televizoru ili glasovnih odgovora možda neće biti reprodukovani, a funkcija prepoznavanja glasa preko ugrađenog mikrofona može biti manje efikasna.


  Opcija Željeni sateliti prikazuje nazive dobavljača usluga

  Stavke koje su bile predstavljene kao Željeni sateliti kada otvorite TV meni promenjene su u nazive operatera radi jednostavnije identifikacije.


  *iPhone, iPad, Mac, AirPlay i HomeKit su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovane u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.