ID članka : 00147036 / Poslednja izmena : 28.08.2023.Odštampaj

Gde se nalaze verzija softvera, ID uređaja, naziv modela i serijski broj mog televizora?

  Gde se nalaze informacije o sistemu televizora

  Način na koji dolazite do informacija o sistemu televizora (kao što su verzija softvera, ID uređaja, naziv modela i serijski broj) pomoću TV menija se razlikuje u zavisnosti od tipa vašeg televizora. Odaberite tip svog televizora da biste dobili više podataka.


  Android TV i Google TV

  Ako se na vašem daljinskom upravljaču nalazi dugme HELP (Pomoć)

  1. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme HELP (Pomoć).
  2. Sledeći koraci zavise od opcija TV menija:
   • Izaberite System information (Informacije o sistemu) u kategoriji Status & Diagnostics (Status i dijagnostika) ili Troubleshooting and system information (Rešavanje problema i informacije o sistemu).
   • Izaberite Kontakt i podrška.
   • Za serije W8 i X7: Naziv modela je prikazan u donjem levom uglu ekrana.

   Izgled ekrana se razlikuje u zavisnosti od modela televizora. U nastavku su dati primeri.
   Informacije o sistemu na ekranu menija
   Ekran sa informacijama o sistemu

  Ako se na daljinskom upravljaču vašeg televizora ne nalazi dugme HELP (Pomoć)

  1. Otvorite ekran Settings (Postavke). Otvaranje menija Settings (Postavke)
  2. Sledeći koraci zavise od opcija TV menija:
   • Izaberite Settings Help and Feedback Help Status & Diagnostics System information (Postavke → Pomoć i povratne informacije → Pomoć → Status i dijagnostika → Informacije o sistemu).
   • Izaberite Apps → Help System information (Aplikacije → Pomoć → Informacije o sistemu) u kategoriji Status & Diagnostics (Status i dijagnostika) ili Troubleshooting and system information (Rešavanje problema i informacije o sistemu).
   • Izaberite Help System information (Pomoć → Informacije o sistemu) u kategoriji Troubleshooting and system information (Rešavanje problema i informacije o sistemu).
   • Izaberite Settings BRAVIA Settings Customer Support → Contact & Support (Postavke → BRAVIA postavke → Korisnička podrška → Kontakt i podrška).

  Televizor koji nije Android TV ili Google TV

  Modeli televizora iz 2015. godine i noviji

  1. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme HOME (Početni ekran).
  2. Izaberite stavku Settings (Postavke).
  3. Izaberite System Settings (Postavke sistema) ili Product Support (Podrška za proizvode).
  4. Izaberite Customer Support (Korisnička podrška) ili System Information (Informacije o sistemu).
  5. Izaberite Product Information (Informacije o proizvodu).
   Informacije o proizvodu
   Izgled ekrana se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

  Televizori iz 2014. godine

  1. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme HOME (Početni ekran).
  2. Izaberite (?) Help (Pomoć).
  3. Izaberite Customer Support (Korisnička podrška).
  4. Izaberite System Information (Informacije o sistemu).
   Informacije o sistemu
   Izgled ekrana se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

  Televizori iz 2013. godine i raniji modeli

  1. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme HOME (Početni ekran).
  2. Izaberite stavku Settings (Postavke).
  3. Izaberite Product Support (Podrška za proizvode) ili Set-up (Podešavanje).
  4. Izaberite System Information (Informacije o sistemu) ili Product Information (Informacije o proizvodu).
   Informacije o proizvodu i informacije o sistemu
   Izgled ekrana se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

  Slični članci