ID članka : 00249423 / Poslednja izmena : 15.03.2021.

Kako da pronađete naziv modela i serijski broj?

    Broj modela vašeg proizvoda je prikazan na poleđini vašeg proizvoda ili na servisnoj nalepnici koja se nalazi na donjoj strani ili poleđini vašeg proizvoda.