ID članka : 00155160 / Poslednja izmena : 12.07.2018.Odštampaj

Gde mogu da pronađem broj modela i serijski broj glavne jedinice za automobil ili multimedijalnog sistema?

  Broj modela i serijski broj možete da pronađete na samom uređaju ili na bar-kodu na originalnoj kutiji.

  Primeri pravilnih naziva modela su: RSX-GS9 | MEX-N4100BT | WX-800UI

  • Na većini glavnih jedinica naziv modela nalazi se na okviru odvojive prednje table jedinice. Serijski broj (2) često se nalazi sa zadnje strane (većinom za modele sa BT ili NFC vezom)

  Kućište

  • Neki modeli mogu da zahtevaju da rasklopite jedinicu da biste pronašli nalepnicu sa tim brojevima, na kućištu jedinice:

  Kućište

  1: Broj modela
  2: Serijski broj

  • Na kraju, nalepnice poput one u donjem primeru dostupne su na originalnoj kutiji proizvoda i na njima se takođe nalaze ti brojevi

  Kutija

  1: Broj modela
  2: Serijski broj