ID članka : 00198056 / Poslednja izmena : 14.09.2023.Odštampaj

Koje vrste USB hard diskova su kompatibilne sa Android televizorom kompanije Sony?

  VAŽNO: Na ovoj stranici se nalazi informacije o kompatibilnosti USB hard diskova sa Android televizorom kompanije Sony.

  USB hard diskovi moraju ispunjavati sledeće uslove da bi bili kompatibilni sa Android televizorima kompanije Sony. Međutim, kompanija Sony ne garantuje da će funkcionisati. Koristite ih na sopstveni rizik.

  Koji je podržani sistem datoteka i koje su maksimalne veličine diskova?

  Sistem datoteka
  pre povezivanja
  Maksimalna veličina hard diska za reprodukciju
  (video zapisa/fotografija/muzike)
  Maksimalna veličina hard diska za snimanje (*1)Maksimalna veličina hard diska za skladištenje (*2)
  FAT162 GBNije podržano2 GB
  FAT322 TB (*3)4 TB (*4)256 GB
  exFat16 TB4 TB (*4)256 GB
  NTFS16 TB4 TB (*4)256 GB


  Važne informacije o snimanju i veličini sadržaja koje treba imati u vidu

  *1: Maksimalna veličina hard diska za snimanje: USB hard disk mora biti registrovan na Android televizoru za snimanje (potrebno je da se formatira za snimanje).
  *2: Maksimalna veličina hard diska za skladištenje: USB hard disk mora biti registrovan na Android televizoru kao uređaj za skladištenje (potrebno je da se formatira za skladištenje). Ova funkcija je dostupna u sistemu Android™ OS6 (M) ili novijoj verziji.

  • Za verziju sistema Android OS6 (M) koristite USB hard disk maksimalne veličine od 256 GB.
  • Za verziju sistema Android OS7 (N) ili noviju možete koristiti hard disk od 256 GB ili veći, ali je kapacitet diska koji se može koristiti ograničen na 256 GB.

  *3: Maksimalna veličina datoteke koja se može sačuvati na USB hard disku je 4 GB.
  *4: Možete povezati USB hard disk kapaciteta do 16 TB, ali je kapacitet koji se može koristiti ograničen na 4 TB. Pojedini USB hard diskovi se ne mogu koristiti za snimanje. (Npr. USB hard diskovi premalog kapaciteta (manjeg od 32 GB) ne mogu se koristiti za snimanje.)

   

  Koje su specifikacije kompatibilnih hard diskova?

  • R/M: Ne postoji uslov
  • Brzina upisivanja/čitanja: Ne postoji uslov
  • Vrste USB priključaka i maksimalna izlazna struja:
   • Priključak USB3.1 1. generacije:maks: 900 mA Priključak je plave boje.
   • Priključak USB2.0:maks.  500 mA ili 800 mA Maksimalna izlazna struja za svaki priključak se nalazi na nalepnicama na zadnjoj strani televizora ili u priručniku.
    NAPOMENA: Za snimanje povežite disk na priključak sa oznakom HDD REC.
     
    USB priključak: maksimalna izlazna strujaPrimer nalepnice na televizoruSlika priključka
    Priključak USB3.1 1. generacije:
    maks: 900 mA
    Slika oznake na USB priključku televizoraSlika USB priključka
    Priključak USB 2.0:
    maks.500 mA, maks. 800 mA
    Slika oznake na USB priključku televizora
    Slika USB priključka

   

  Ako USB hard disk nije prepoznat ili ne može da se registruje čak ni nakon povezivanja, pogledajte odeljak USB hard disk za snimanje ne može da se prepozna ili registruje.