ID članka : 00203764 / Poslednja izmena : 04.06.2020.Odštampaj

Koje vrste USB čvrstih diskova (HDD) su kompatibilne sa mojim televizorom (osim Android televizora)?

Podržani USB čvrsti diskovi

  VAŽNO: Ovaj članak se odnosi samo na određene proizvode. Pogledajte odeljak „Proizvodi na koje se ovo odnosi“ u ovom članku.

  USB čvrsti diskovi koji mogu da se koriste sa BRAVIA televizorima moraju da zadovolje sledeće uslove. Međutim, kompanija Sony ne garantuje da će funkcionisati. Koristite ih na sopstveni rizik.

  • Podržani sistemi datoteka i maksimalne veličine jedinice
   Sistem datoteka pre povezivanjaPodrškaMaksimalna veličina jedinice čvrstog diska
   FAT16Not supported-
   FAT32*Podržano2 TB
   eXFATPodržano16 TB
   NTFSPodržano16 TB
   * Maksimalna veličina po datoteci na USB čvrstom disku je ograničena na 4 GB.
    
  • Br. obrtaja u minuti: Nema uslova
    
  • Brzina čitanja/pisanja: Nema uslova
    
  • Maksimalna izlazna struja USB ulaza televizora: 500 mA
   Koristite spoljašnji USB čvrsti disk koji zahteva maksimalno 500 mA. Ako prekorači ovaj zahtev za napajanje, televizor možda neće moći obezbediti neophodno napajanje za odgovarajuću operaciju.

  NAPOMENA: Da biste snimali na spoljni USB HDD uređaj, uređaj treba da bude povezan na USB ulaz za snimanje putem USB kabla.


  Priključci i oznake se mogu razlikovati u zavisnosti od zemlje / regiona / modela televizora.