ID članka : 00192354 / Poslednja izmena : 23.09.2021.

Kako da podesim ili ponovo podesim svoj Sony LCD TV (vodič za analogni/kablovski/zemaljski sistem)?

  NAPOMENE:

  • Postupak u nastavku važi za sve Sony LCD televizore (izuzev Sony Android televizora). Zavisno od modela vašeg TV-a, mogu da postoje manje razlike u rasporedu dugmadi na daljinskom upravljaču i u interfejsu menija.
  • Ako su vam potrebna dalja uputstva, možete da nađete više informacija u ugrađenom vodiču za pomoć u TV-u, na stranici podrške za vaš model TV-a.
  • Za navigaciju koristite sledeću dugmad daljinskog upravljača.

   Uputstva za daljinski Uputstva za daljinski
   Koristite dugmad sa strelicama na daljinskom upravljaču da biste se kretali po meniju TV-a. Izaberite opcije pritiskom na taster „plus“. To je okruglo dugme u sredini kružnog područja menija na daljinskom upravljaču.

  Traženje analognih kanala

  1. Pritisnite dugme MENU (MENI) ili HOME (POČETNA) na daljinskom upravljaču.

   Slika

  2. Izaberite jednu od opcija u nastavku koja najviše odgovara strukturi menija na TV-u:

   Opcija A
   Upotrebite dugmad sa strelicom na daljinskom upravljaču i izaberite SettingsAnalogue SetupAnalogue Auto Tuning ili Auto Tuning (Postavke → Podešavanje analognih kanala → Automatsko traženje analognih kanala / Automatsko traženje kanala).  

   Slika


   Opcija B
   Upotrebite dugmad sa strelicom na daljinskom upravljaču i izaberite SettingsSystem Settings ili Set-upChannel set-upAnalogue SetupAnalogue Auto Tuning ili Auto Tuning (Postavke → Sistemske postavke / Podešavanje → Podešavanje kanala → Automatsko traženje analognih kanala / Automatsko traženje kanala).

  3. Kad se pojavi pitanje Do you want to start Auto Tuning? (Želite li da pokrenete automatsko traženje kanala), izaberite Yes (Da) i potvrdite tasterom Slika.
  4. TV će početi traženje kanala. Poruka sa potvrdom će se pojaviti kad bude gotovo.

   

  Traženje digitalnih kanala

  1. Uverite se da je kabl antene pravilno povezan na TV.
   Dijagram u nastavku prikazuje primer zemaljskih/kablovskih veza. Za više informacija o povezivanju antene pogledajte priručnik isporučen sa TV-om.

   Slika

  2. Uključite TV.

  3. Pritisnite dugme MENU (MENI) ili HOME (POČETNA) na daljinskom upravljaču.
   Slika

  4. Izaberite jednu od opcija u nastavku koja najviše odgovara strukturi menija na TV-u:

   Opcija A
   Upotrebite dugmad sa strelicom na daljinskom upravljaču i izaberite SettingsDigital set-upDigital Auto Tuning ili Auto Tuning (Podešavanja → Digitalno podešavanje → Automatsko traženje digitalnih kanala ili Automatsko traženje kanala).

   Slika

   Opcija B
   Upotrebite dugmad sa strelicom na daljinskom upravljaču da biste izabrali SettingsSystem Settings ili Set-upChannel set-upDigital set-upDigital Auto Tuning ili Auto Tuning (Podešavanja → Podešavanja sistema → Podešavanje kanala → Podešavanje digitalnih kanala → Traženje digitalnih kanala ili Automatsko traženje kanala).

   Slika

  5. Kad se pojavi pitanje Do you want to start Auto Tuning? (Želite li da pokrenete automatsko traženje kanala), izaberite Yes (Da) ili OK i potvrdite tasterom Slika.

   Slika

  6. Izaberite opciju Antenna (antena) ili Cable (kabl).
   Ako izaberete opciju Antenna (antena), počinje automatsko traženje kanala za režim antene.

  7. Ako ste u prethodnom koraku izabrali opciju Cable (Kablovska), prikazaće se meni za traženje kablovskih programa.
   Ručno možete da podesite opcije Scan Type (Tip skeniranja), Frequency (Frekvencija) i Network ID (ID mreže) spram parametara odgovarajuće mreže, koje ste dobili od emitera.

   Ako niste dobili ništa, preporučujemo da koristite podrazumevana podešavanja:

   Scan Type (Tip skeniranja): Quick scan
   Frequency (Brzo skeniranje frekvencije): Auto
   Network ID (Automatski ID mreže): Auto
   Operator (Automatski operator): Izaberite ime emitera sa liste

   . Ako se skeniranjem ne nađu (svi) kanali, promenite postavku Scan Type (Tip skeniranja) na Full scan (Potpuno skeniranje).
   VAŽNO: Podešavanje TV-a može da traje i preko sat vremena kad izaberete potpuno skeniranje.

   NAPOMENA: Ako imate problema pri postupku traženja kablovskih kanala, obratite se dobavljaču, jer možda koristi drugačija traženja.

  8. Izaberite Start.

  9. TV će početi traženje kanala. Poruka sa potvrdom će se pojaviti kad bude gotovo.