ID članka : 00192371 / Poslednja izmena : 12.07.2018.Odštampaj

Kako da podesim ili ponovo podesim svoj Sony LCD TV (vođeni satelitski prijemnik sa jednom antenom)?

  NAPOMENE:

  • Postupak u nastavku važi za sve Sony LCD televizore (izuzev Sony Android televizora). Zavisno od modela vašeg TV-a, mogu da postoje manje razlike u rasporedu dugmadi na daljinskom upravljaču i u interfejsu menija.
  • Ako su vam potrebna dalja uputstva, možete da nađete više informacija u ugrađenom vodiču za pomoć u TV-u ili na stranici podrške za vaš model TV-a.
  • Za navigaciju koristite sledeću dugmad daljinskog upravljača.
    
   Uputstva za daljinskiUputstva za daljinski
   Koristite dugmad sa strelicama na daljinskom upravljaču da biste se kretali po meniju TV-a.Izaberite opcije pritiskom na taster „plus“. To je okruglo dugme u sredini kružnog područja menija na daljinskom upravljaču.

   

  1. Uverite se da je kabl satelitske antene pravilno povezan na TV.
   Dijagram u nastavku prikazuje primer spojeva za satelit.
   Za više informacija o povezivanju antene pogledajte priručnik isporučen sa TV-om.

   Slika
   * Za SUB priključak; povezujte samo kad koristite režim sa dva prijemnika.
    
  2. Uključite TV.
  3. Nastavite tako što ćete pritisnuti MENU (MENI) ili HOME (POČETNA), zavisno od izgleda daljinskog upravljača.
   Slika
    
  4. Izaberite stavku Settings (Postavke).
  5. Izaberite Digital Set-up (Digitalno podešavanje).

   Slika

    
  6. Izaberite Satellite Auto Tuning (Automatsko traženje satelitskih programa) ili Auto Tuning (Automatsko traženje kanala).
   Zatim potvrdite tasterom Slika.
  7. Kad se pojavi pitanje „Do you want to start Auto Tuning?“ (Želite li da pokrenete automatsko traženje kanala), izaberite Yes (Da) i potvrdite tasterom Slika.

   Slika

    
  8. Izaberite Next (Sledeće) i potvrdite tasterom Slika.
  9. U ovom koraku će od vas biti zatraženo da izaberete između dve liste satelitskih programa. „Preferred Satellite“ (Željeni satelit) sadrži listu programa satelitskog operatora kojeg ste samo izabrali, dok „General Satellite“ (Opšti satelit) prikazuje listu programa svih satelita.
   Izaberite Preferred Satellite (Željeni satelit) i potvrdite dugmetom Slika.

   NAPOMENA: Opcija Željeni satelit prikazuje listu dostupnih dobavljača, povezanu sa podešavanjima za zemlju i jezik.

    
    Slika  Slika
  10. U sledećem koraku ćete videti listu operatora. Izaberite željenog operatora.
   NAPOMENA: Ako ne možete da nađete željenog operatora u listi, vratite se na prethodnu stranicu i izaberite General Satellite (Opšti satelit) kako je navedeno u koraku br. 9.
  11. Izaberite Next (Sledeće) i potvrdite tasterom Slika.
  12. Sada ćete moći da podesite parametre mreže. Za osnovno podešavanje, zadržite osnovne postavke.

   Scan Type (Tip skeniranja): Full (Puno), Network (Mrežno) ili Manual (ručno) skeniranje
   Service Type (Tip servisa): Svi servisi (besplatni i kodirani)
   Tip kanala: Svi servisi (TV i/ili radio)

   Slika


   Ako ste dobili parametre za određenu mrežu od operatora, možete da ručno izmenite podešavanja za tip skeniranja, tip servisa i tip kanala.
  13. Izaberite Next (Sledeće) i potvrdite tasterom Slika.
  14. Počinje automatsko traženje kanala. Proces može da potraje.