ID članka : 00197240 / Poslednja izmena : 04.04.2018.

Za koje HDD uređaje je potvrđeno da su kompatibilni za snimanje i reprodukciju?

Proizvodi na koje se ovo odnosi i kategorije ovog članka

 Naziv modela Proizvođač Sistem datoteka Reprodukcija 5 sek.
HD-EG5 Sony NTFS Da Ne
 HD-E1 Sony NTFS Da Ne
 HD-E1H Sony NTFS Da Ne
 HD-E2 Sony NTFS Da Ne
 HD-SG5 Sony NTFS Da Ne
 HD-EG5U Sony FAT32 Da Da
WDBACW0010HBK 1TB Western Digital  Da Da
 WDBACW0020HBK 2TB Western Digital  Da Da
 WDBACW0030HBK 3TB Western Digital  Da Da
 WDBACW0040HBK 4TB Western Digital  Da Da
 WDBFJK0020HBK 2TB Western Digital  Da Da
 WDBFJK0030HBK 3TB Western Digital  Da Da
 WDBFJK0040HBK 4TB Western Digital  Da Da
 WDBACW0010HBK 1TB Western Digital  Da Da
 WDBACW0020HBK 2TB> Western Digital  Da Da

NAPOMENA: Istaknuta područja ukazuju na to da, iako je proverena kompatibilnost ovih uređaja, ako dođe do problema ne možemo da ponudimo podršku korisnicima koji koriste navedene modele.

NAPOMENA:

  • HDD priključak: 5 V / 800 mA
  • Drugi priključak: 5 V / 500 mA
 Naziv modela Proizvođač Sistem datoteka Reprodukcija5 sek. 
 HD-EG5 Sony  Da Ne
 HD-E1 Sony  Da Ne
 HD-EG5U* Sony  Da Da
 HD-SG5 Sony  Da Ne
 WDBFJK0020HBK Western Digital  Da Da
 WDBFJK0030HBK Western Digital  Da Da
 WDBFJK0040HBK Western Digital  Da Da
 WDBFJK0060HBK Western Digital  Da Da
 WDBGLG0010HBK Western Digital  Da Da
 WDBGLG0020HBK Western Digital  Da Da

NAPOMENA: Istaknuta područja ukazuju na to da, iako je proverena kompatibilnost ovih uređaja, ako dođe do problema ne možemo da ponudimo podršku korisnicima koji koriste navedene modele.

Čvrsti diskovi (HDD) su prenosivi, spoljni memorijski uređaji koji vam omogućavaju čuvanje datoteka – kao što su slike, video zapisi / programi i zvuk – za kasnije gledanje ili slušanje. Potvrđeno je da su sledeći HDD modeli kompatibilni sa vašim televizorom.

Za ne-Android televizore 2017.

Reprodukovanje  Snimanje*  Proizvođač  Model  Prenosni tip
SONY HD-SG5 Da
SONY HD-S1A Da
SONY HD-T3 Ne
SONY HD-U3 Ne
SONY HD-E1 Da
SONY HD-E2 Da 
SONY HD-D2B Ne
SONY HD-D3B Ne
SONY HD-V2 Ne
SONY HD-V3 Ne
 SONY HD-U2 Ne
 SONY HD-T2 Ne

 

Za ne-Android televizore 2016.

Reprodukovanje  Snimanje*  Proizvođač  Model
SONY HD-U3
SONY HD-Q3
SONY HD-E2
Buffalo HD-LLU3
Buffalo HD-AVSU3
Buffalo HD-PLFU3
Buffalo HD-AVQ3
Buffalo HD-PNFU3-C
U/I podaci AVHD-AUSQ
U/I podaci HDEL-UTB
U/I podaci AVHD-PUTSQ
U/I podaci HDCL-UT(UTB)
U/I podaci AVHD-AUT
U/I podaci HDPC-UTC

* Funkcija snimanja je dostupna samo za određene modele i zemlje/regione.

 

LCD modeli televizora 2015.

Naziv modela Proizvođač Sistem datoteka Reprodukcija 5 sek.
HD-EG5 Sony NTFS Da Ne
HD-E1 Sony NTFS Da Ne
HD-SG5 Sony NTFS Da Ne
HD-EG5U* Sony FAT32 Da Da

LCD modeli televizora 2014.

 Naziv modela  Proizvođač  Sistem datoteka  Reprodukcija  5 sek.
 HD-EG5  Sony  NTFS  Da  Ne
 HD-E1  Sony  NTFS  Da  Ne
 HD-E1H  Sony  NTFS  Da  Ne
 HD-E2  Sony  NTFS  Da  Ne
 HD-SG5  Sony  NTFS  Da  Ne
 HD-EG5U  Sony  FAT32  Da  Da

LCD modeli televizora 2013.

 Naziv modela  Proizvođač  Sistem datoteka  Reprodukcija   5 sek.
 HD-PG5  Sony  NTFS  Da  Ne
 HD-EG5  Sony  NTFS  Da  Ne
 HD-E1  Sony  NTFS  Da  Ne
 HD-E1H  Sony  NTFS  Da  Ne
 HD-EG5U  Sony  FAT32  Da  Da
 HD-PG5U  Sony  FAT32  Da  Da
 WDBACW0010HBK  Western Digital  NTFS  Da  Da
 WDBACW0020HBK  Western Digital  NTFS  Da  Da
 WDBACW0030HBK  Western Digital  NTFS  Da  Da
 WDBACW0040HBK  Western Digital  NTFS  Da  Da

 

 

 

 

NAPOMENE:

  • Termin „Reprodukovanje“ odnosi se na to da vaš HDD može reprodukovati sadržaj kao što su slike
  • Termin „Snimanje“ odnosi se na to da vaš HDD može snimati i reprodukovati sadržaj kao što je TV program
  • Termin „NTFS“ odnosi se na – sistem datoteka nove tehnologije
  • Termin „FAT32“ odnosi se na – tabelu raspoređivanja datoteka (32)
  • Da biste snimali na spoljni HDD uređaj, uređaj treba da bude povezan na USB ulaz za snimanje putem USB kabla.
  • Dužina USB kabla koji se isporučuje uz HD-EG5U je možda prekratka. Koristite USB kabl koji je dugačak bar 80 cm.