Registrujte proizvod na My Sony za jednogodišnju produženu garanciju

Registrujte fotoaparat ili objektiv

Ponuda je dostupna samo za neke nove modele fotoaparata i objektiva – registrujte proizvod da biste započeli proces (lista ispod podleže čestim ažuriranjima). Ponuda se završava 31. januara 2025. godine – kupovina proizvoda mora biti do tog datuma. Registracija proizvoda i aktivacija jednogodišnje produžene garancije moraju biti završene u roku od 60 dana od kupovine proizvoda. Vaš jedinstveni kôd za aktivaciju produžene garancije i uputstva o tome kako da je aktivirate dobićete putem e-pošte, odmah pošto registrujete proizvod. Ako ste već kupili ili na drugi način dobili produženu garanciju za ovaj proizvod, imajte na umu da nećete imati pravo da dodate još jednu godinu garancije koristeći ovaj kôd. Dokaz o kupovini (faktura prodavca iz dolenavedenih zemalja koje učestvuju) moraćete da pružite po upućivanju zahteva za popravku. Produžena garancija se ne može prenositi. Ponuda važi za kupovinu u svim zemljama članicama EU izuzev Luksemburga, Holandije, Izraela i Norveške, ali uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Švajcarsku i Tursku.