Registrujte proizvod na My Sony za jednogodišnju produženu garanciju

Registrujte fotoaparat ili objektiv

Ponuda je dostupna samo za pojedine modele fotoaparata i objektiva – registrujte proizvod da biste započeli proces (lista u nastavku često se ažurira). Ponuda važi do 31. januara 2022. – proizvod se mora kupiti do tog datuma. Registracija proizvoda i aktivacija jednogodišnje produžene garancije moraju se dovršiti u roku od 60 dana od datuma kupovine proizvoda. Dobićete jedinstveni kôd za aktivaciju produžene garancije i uputstva za njegovo aktiviranje putem e-pošte odmah pošto registrujete proizvod. Ako ste već kupili ili na drugi način dobili produženu garanciju za ovaj proizvod, imajte na umu da nećete moći da dodate još godinu dana garancije pomoću ovog koda. Produžena garancija se ne može preneti. Ponuda važi za kupovinu u svim zemljama-članicama EU sa izuzetkom Luksemburga, Holandije i Norveške (ali uključujući UK), kao i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Švajcarskoj i Turskoj.