ID članka : 00234683 / Poslednja izmena : 12.11.2019.

[360] Mogu li da koristim i podesim postavke Equalizer (Ekvilajzer) i Surround (Okružujući zvuk) (VPT) kada slušam 360 Reality Audio numere?

    Da možete da podesite i Equalizer (Ekvilajzer) i Surround (Okružujući zvuk) (VPT). 

    Međutim, kompanija Sony preporučuje da isključite postavku Surround (VPT) (Okružujući zvuk (VPT)) kada slušate 360 Reality Audio numere.