ID članka : 00234737 / Poslednja izmena : 12.11.2019.

[360] Mogu li da slušam 360 Reality Audio pomoću slušalica kompanije Sony?

    Da, 360 Reality Audio numere možete da slušate pomoću kompatibilnih slušalica kompanije Sony. Ako slušalice podržavaju 360 Reality Audio, 360 Reality Audio doživljaj možete da optimizujete tako što ćete da pokrenete funkciju 360 Reality Audio Setup (Podešavanje sistema 360 Reality Audio) u aplikaciji Headphones Connect.