ID članka : 00234520 / Poslednja izmena : 08.11.2022.Odštampaj

[360] Analizirajte oblik ušiju (360 Reality Audio)

  Analiziranjem oblika ušne školjke u aplikaciji Headphones Connect možete da iskusite realističniji zvuk sa boljim obuhvatajućim efektom. 
  To možete da uradite u okviru podešavanja 360 Reality Audio Setup. 

  Pažnja: Analizu ušiju možete da obavite samo kada koristite kompatibilne proizvode kompanije Sony.

  Analiziranje oblika ušiju

  1. Pokrenite aplikaciju Headphones Connect i povežite Bluetooth slušalice.
  2. Izaberite 360 Reality Audio Setup (Podešavanje sistema 360 Reality Audio) – Analyse ear shape (Analiziraj oblik ušiju) – ANALYSE (ANALIZIRAJ).

    
  3. Kada se prikaže poruka [Analyse your ear shape] (Analizirajte oblik ušiju), izaberite NEXT (DALJE).


    
  4. Pročitajte prikazanu poruku, a zatim izaberite OK (U redu).
    
  5. Kada se prikaže poruka [Take a photo of your left ear] (Fotografišite levo uvo), izaberite TAKE A PHOTO (FOTOGRAFIŠI).


   Pažnja: Kada se prikaže ekran za potvrđivanje pristupa aplikaciji, izaberite [ALLOW] (DOZVOLI).
  6. Kada se prikaže poruka [On the next screen, voice guidance will be provided] (Na sledećem ekranu biće omogućena glasovna uputstva), izaberite [OK] (U redu).
  7. Snimite fotografiju tako da čitava prednja strana lica stane u okvir aplikacije
  8. Okrenite vrat udesno i snimite fotografiju tako da čitava leva strana lica stane u okvir aplikacije.
  9. Kada se prikaže poruka [Your left ear has been successfully captured] (Levo uvo je uspešno snimljeno), izaberite [NEXT] (DALJE).
  10. Snimite fotografiju tako da čitava prednja strana lica stane u okvir aplikacije.
  11. Okrenite vrat ulevo i snimite fotografiju tako da čitava desna strana lica stane u okvir aplikacije. 
  12. Kada se prikaže poruka [Your right ear has been successfully captured] (Desno uvo je uspešno snimljeno), izaberite [START] (POČETAK).

  Kada se prikaže poruka [completed] (dovršeno), analiza je završena.
  Kada završite sa analizom ušiju, pokrenite funkciju [Optimise apps] (Optimizuj aplikacije) u sledećem koraku. 
  Više detalja potražite u članku Optimizovanje aplikacija (360 Reality Audio)