ID članka : 00234547 / Poslednja izmena : 08.11.2022.Odštampaj

[360] Optimizovanje aplikacija (360 Reality Audio)

   

  Pokretanjem funkcije [Optimise apps] (Optimizuj aplikacije) informacije prikupljene prilikom analize ušiju primenjuju se na aplikacije kompatibilne sa sistemom 360 Reality Audio (npr. dobavljač muzičkih usluga). 

  Pažnja: Da biste mogli da pokrenete funkciju Optimise apps (Optimizuj aplikacije), prvo obavite analizu oblika ušiju. 
  Više detalja potražite u članku Analiziranje oblika ušiju (360 Reality Audio)

  Optimizovanje aplikacija

  1. Pokrenite aplikaciju Headphones Connect i povežite Bluetooth slušalice.
  2. Izaberite 360 Reality Audio Setup  (Podešavanje sistema 360 Reality Audio) – Optimise apps (Optimizuj aplikacije) – OPTIMISE (OPTIMIZUJ).

    
  3. Kada se prikaže poruka [360 Reality Audio is only available from these music server apps] (360 Reality Audio je dostupan samo za ove aplikacije muzičkih servera), izaberite aplikaciju koju želite da koristite.
  4. Pročitajte prikazanu poruku, a zatim izaberite [LAUNCH TO OPTIMISE] (POKRENI RADI OPTIMIZACIJE) ili [INSTALL AND OPTIMISE] (INSTALIRAJ I OPTIMIZUJ).

  Kada se prikaže poruka [OPTIMISE COMPLETE] (OPTIMIZACIJA JE DOVRŠENA), funkcija Optimise apps (Optimizuj aplikacije) je obavljena.