ID članka : 00173000 / Poslednja izmena : 30.03.2017.Odštampaj

Kako da prenesete DV ili Digital8 video zapise na vaš računar


  Može biti korisno da video snimak sa Sony Handycam uređaja prenesete na računar zbog uređivanja, čuvanja i deljenja. Međutim, operativni sistemi Microsoft Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 ne podržavaju funkciju Sony USB striminga, tako da postoje dva alternativna načina za čuvanje DV ili Digital8 video snimka na računar.


  Opcija 1: Korišćenje PlayMemories Home

  Opcija 2: Korišćenje Windows Live Photo Gallery  Opcija 1: Korišćenje PlayMemories Home

  Možete da uvezete video zapise pomoću Sony PlayMemories Home, aplikacije za računar koja vam omogućava da jednostavno uvezete, organizujete i uredite fotografije i video zapise. Oni mogu da se gledaju na velikom ekranu televizora ili drugog uređaja, podele na mreži i sačuvaju na disk. Ukoliko ga već nemate, dostupan je ovde: Preuzmi PlayMemories Home

  1. Povežite svoj kamkorder na izvor napajanja - pobrinite se da koristite AC adapter
  2. Izaberite režim Play/Edit [Reprodukcija/Uređivanje] prebacivanjem prekidača za napajanje (za više detalja pogledajte korisničko uputstvo)
  3. Izaberite HD ili standardnu rezoluciju ukoliko vaš kamkorder poseduje HD (visoka definicija) kvalitet slike. Podešavanja menija će zavisiti od formata snimljenih video zapisa i formata koji želite da koristite za uvoz. Ukoliko niste sigurni kako da izmenite podešavanja, pogledajte korisničko uputstvo. Video zapisi će biti uvezeni u HD (visoka definicija) kvalitetu kada uvozite video zapise u HDV formatu, a u STD (standardna definicija) kvalitetu kada uvozite video zapise u DV formatu. Evo praktične tabele:


   record import table


  4. Umetnite snimljenu kasetu u kamkorder
  5. Otvorite softver PlayMemories Home na računaru
  6. Priključite kamkorder na računar povezivanjem HDV/DV konektora ili DV konektora vašeg kamkordera na i.LINK ulaz na računaru odgovarajućim kablom. Da biste izbegli statičke šokove koji oštećuju vaš kamkorder, kabl prvo priključite na računar. (Napomena: i.LINK je poznat i kao Firewire ili IEEE 1394; ukoliko vaš računar ne poseduje neki od ovih ulaza, adapteri i dodatne kartice su široko rasprostranjene)

   i.Link cable
   i.LINK kabl

   i.LINK port
   i.LINK priključak

  7. Uvoz počinje. Prozor Import from Tape [Uvoz sa trake] treba da se prikaže na ekranu računara.

   Za automatski uvoz:
   Potvrdite da je obeleženo dugme za radio Import from the beginning of the tape [Uvezi od početka trake] , zatim kliknite na Import [Uvoz].

   Za ručni uvoz:
   1. Na prozoru monitora prikažite scenu od koje želite da započnete uvoz koristeći dugmad za kontrolu uređaja
   2. Pobrinite se da dugme Import from the current tape position [Uvoz od trenutnog položaja trake] bude označeno, zatim kliknite na Import [Uvoz]

  8. Da biste zaustavili proces uvoza, kliknite na dugme Stop Import [Zaustavi uvoz]. Ukoliko ima više od 10 minuta prazne trake, uvoz će se automatski zaustaviti


  REŠAVANJE PROBLEMA

  Ukoliko se tokom uvoza računar "zamrzne" ili ne uspe da prepozna kamkorder, odspojite kamkorder, ponovo pokrenite računar i ponovite gore navedeni proces iz Koraka 5. Ovaj problem može da izazove sledeće:

  • Promena VCR HDV/DV i i.LINK CONV podešavanja na STANDARD SET meniju kamkordera dok je povezan i.LINK kablom
  • Menjanje podešavanja REC FORMAT [FORMAT SNIMANJA] u STANDARD SET meniju kamkordera dok je povezan i.LINK kablom i sa prekidačem za napajanje podešenim na CAMERA-TAPE [KAMERA-TRAKA]
  • Podešavanje prekidača za napajanje na kamkorderu dok je povezan i.LINK kablom
  • Pokušaj da se koristi računar koji ne podržava formate video signala za prikaz na LCD ekranu vašeg kamkordera (HDV ili DV)


  Opcija 2: Korišćenje Windows Live Photo Gallery

  Možete da uvozite video zapise koristeći Windows Live Photo Gallery. Zatim možete da ih uredite, sačuvate i podelite pomoću Windows Live Movie Maker (

  Napomena: Video zapisi ne mogu direktno da se uvoze sa analognog kamkordera (kao što je Video8 ili Hi8) na vaš računar tokom korišćenja Windows Live Photo Gallery. Da biste ovo uradili, potreban vam je analogni uređaj za snimanje na računaru. On konvertuje analogni audio i video signal u digitalni format koji računar može da uveze i široko je rasprostranjen.

  1. Povežite svoj kamkorder na izvor napajanja - pobrinite se da koristite AC adapter
  2. Priključite kamkorder na računar povezivanjem HDV/DV konektora ili DV konektora vašeg kamkordera na i.LINK ulaz na računaru odgovarajućim kablom. Da biste izbegli statičke šokove koji oštećuju vaš kamkorder, kabl prvo priključite na računar.
   (Napomena: i.LINK je poznat i kao Firewire ili IEEE 1394; ukoliko vaš računar ne poseduje neki od ovih ulaza, adapteri i dodatne kartice su široko rasprostranjene)

   i.Link cable
   i.LINK kabl

   i.LINK port
   i.LINK priključak

  3. Ukoliko koristite operativni sistem Windows 7, instalirajte odgovarajući upravljački program . Ukoliko vaš računar radi na operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 8, pređite na sledeći korak
  4. Uključite kamkorder i umetnite video traku koju želite da prenesete
  5. Izaberite režim Play/Edit [Reprodukcija/Uređivanje] prebacivanjem prekidača za napajanje (za više detalja pogledajte korisničko uputstvo)
  6. Ukoliko se pojavi okvir dijaloga Autoplay nakon što uključite kamkorder, izaberite Import video using Windows Live Photo Gallery [Uvezi video zapis koristeći Windows Live Photo Gallery]. Ukoliko se umesto toga otvori Import Video [Uvezi video zapis], idite na sledeći korak
  7. Na stranici Import Video [Uvoz video zapisa], ukucajte naziv novog video zapisa u polje Name [Naziv]. Izaberite Choose the parts of the video to import [Izaberi delove video zapisa za uvoz], zatim izaberite Next [Dalje]
  8. Koristite komande na vašem kamkorderu (ili njegovom daljinskom upravljaču) da biste premotali traku na deo odakle želite da započnete uvoz video zapisa, zatim pritisnite dugme da biste započeli reprodukciju trake
  9. Na stranici koja je obeležena sa Use the camcorder controls to find the scene you want, and click Import [Koristite komande kamkordera da biste pronašli scenu koju želite i kliknite na Uvoz], kliknite na Import [Uvoz]
  10. Da biste zaustavili uvoz video zapisa, kliknite na Stop [Zaustavi]
  11. Ponovite korake 5 do 7 za svaki deo video trake koji želite da uvezete
  12. Kada završite sa uvozom video zapisa, kliknite na Finish [Završi]. Uvezeni video zapis će biti sačuvan kao jedna video datoteka na vašem računaru i pojaviće se u Windows Live Photo Gallery
  13. Da biste dodali video zapis u Windows Live Movie Maker zbog uređivanja, kliknite na datoteku video zapisa u Windows Live Photo Gallery, kliknite na Make [Napravi], a zatim kliknite na Make a movie [Napravi film]

  Napomena: Takođe možete da uvezete video zapis direktno iz Windows Live Movie Maker-a bez korišćenja Windows Live Photo Gallery. Nakon povezivanja kamkordera, otvorite Windows Live Movie Maker, kliknite na dugme Movie Maker, a zatim kliknite na Import from device [Uvezi sa uređaja]


  Instaliranje odgovarajućeg upravljačkog programa (samo operativni sistem Windows 7)

  Napomena: Ukoliko vaš računar radi na operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 8, nećete morati da radite ovo.
  Kada je vaš kamkorder povezan, moraćete da potvrdite da je operativni sistem Windows 7 izabrao odgovarajući upravljački program.

  Operativni sistem Windows 7 dolazi sa dva i.LINK/IEEE 1394 upravljačka programa, novim i starim. Za snimanje video zapisa, moraćete da koristite stari upravljački program. Jednostavno pratite ova uputstva korak po korak da biste se uverili da je instaliran odgovarajući.

  • Kliknite na Start [Pokreni]
  • Kliknite na Control Panel [Kontrolna tabla]
  • Kliknite na Device Manager [Menadžer uređaja]
   (Napomena: Ukoliko ne vidite navedeni Menadžer uređaja, kliknite na "View By" [Prikaži po]: Category [kategoriji] na gornjoj desnoj strani prozora kontrolne table. Zatim kliknite na opciju Large Icons [Velike ikone]. Sada treba da se prikaže lista svih stavki na kontrolnoj tabli. Kliknite na Device Manager [Menadžer uređaja]. )

   device manager


  • U okviru Menadžera uređaja, u listi potražite stavku IEEE 1394 Bus Host Controllers i dvaput kliknite na nju. Ona treba da prikaže nešto kao 1394 OHCI Compliant Host Controller. Ukoliko ima reč (Legacy) (Staro) iza sebe, već ste podesili; jednostavno izađite i idite na Korak 4 u Opciji 2: Korišćenje Windows Live Photo Gallery
  • Zatim, dvaput kliknite na 1394 OHCI Compliant Host Controller. Iskočiće prozor na kome piše 1394 OHCI Compliant Host Controller Properties
  • Kliknite na karticu Driver [Upravljački program], zatim kliknite na Update Driver [Ažuriraj upravljački program]
  • Izaberite Browse my computer for driver software [Pretraži moj računar za softver upravljačkog programa], a zatim izaberite select Let me pick from a list of device drivers on my computer [Dozvoli mi da izaberem sa liste upravljačkih programa uređaja na mom računaru]. To će prikazati listu upravljačkih programa
  • Kliknite na 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy), a zatim kliknite na Next [Sledeće]. Pobrinite se da ste izabrali onaj koji ima oznaku (Legacy) (Stari) u nastavku.
  • To će instalirati 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy), a zatim objaviti Windows has successfully updated your driver software [Windows je uspešno ažurirao vaš upravljački program].
  • Kliknite na dugme Close [Zatvori] i zatvorite sve druge otvorene prozore.
   Ponovo pokrenite svoj računar. Sada ćete moći da uvozite video zapise putem i.LINK/FireWire/IEEE 1394 priključka. Nastavite sa Korakom 4 u Opciji 2: Korišćenje Windows Live Photo Gallery

  REŠAVANJE PROBLEMA

  • S vremena na vreme (na primer nakon instaliranja ažuriranja) operativni sistem Windows 7 može da vrati na originalni upravljački program 1394 OHCI kompatibilni host kontroler. Ukoliko primetite da IEEE 1394 uređaj prenosi sporo i/ili se više ne prepoznaje, ponovite gore navedene korake i ponovo instalirajte (stari) upravljački program.
  • Ukoliko i dalje ne možete da uvozite video zapise nakon što ste upravljački program prebacili na (Legacy)(Stari), problem može biti povezan sa hardverom. Problem može biti povezan sa samim priključkom na kamkorderu ili računaru, ili sa oštećenim kablom. Pokušajte da zamenite priključke ili da, ako je moguće, koristite drugi priključak.