ID članka : 00234628 / Poslednja izmena : 28.05.2020.

[360] Šta da radim ako ne mogu da fotografišem uši na opisani način?

    Pre svega, pokušajte da snimite fotografije prateći glasovna uputstva. Ako i nakon toga ne budete mogli uspešno da fotografišete uši, izaberite opciju MANUAL SHOOTING (RUČNO SNIMANJE) i zamolite člana porodice, prijatelja ili kolegu da to uradi umesto vas da biste dobili precizan prikaz.