ID članka : 00234817 / Poslednja izmena : 28.05.2020.

[360] Zašto ne mogu da obavim postupak Optimise apps (Optimizuj aplikacije) (personalizacija)?

    U nekim operativnim okruženjima, optimizacija aplikacije možda neće biti uspešna. Ako se to desi, pokušajte sa sledećim metodom.

    1. Proverite da li je verzija aplikacije za muzičke usluge koja je instalirana na uređaju kompatibilna sa sistemom 360 Reality Audio.
    2. Ponovo pokrenite 360 Reality Audio Setup (Podešavanje sistema 360 Reality Audio) iz aplikacije Headphones Connect.