ID članka : 00234817 / Poslednja izmena : 22.06.2022.

Zašto ne mogu da optimizujem aplikacije (personalizacija)?

    U nekim operativnim okruženjima, optimizacija aplikacije možda neće biti uspešna. U tom slučaju, pokušajte sledeće:

    1. Proverite da li je aplikacija koju želite da personalizujete ažurirana na najnoviju verziju.
    2. Ponovo pokrenite 360 Reality Audio Setup (Podešavanje sistema 360 Reality Audio) iz aplikacije Sony | Headphones Connect.

    Napomena o aplikaciji Amazon Music: Od oktobra 2021. nećete moći da optimizujete aplikaciju Amazon Music pomoću aplikacije Sony | Headphones Connect. U 360 Reality Audio numerama ćete uživati sa pretplatom na Amazon Music Unlimited bez personalizacije.