ID članka : 00192282 / Poslednja izmena : 28.08.2019.

Kako se razlikuju Android i ne-Android TV-i

  Paleta Bravia TV-a se deli na dve kategorije, TV-e sa operativnim sistemom Android i TV-e koji nemaju operativni sistem Android. Da biste utvrdili kojoj kategoriji pripada vaš TV, idite na POČETNI meni TV-a i uporedite ga sa navedenim ilustracijama.

  POČETNI ekrani TV-a sa operativnim sistemom Android

  Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču da biste pristupili meniju početne stranice.

  Gornja polica Polica sa aplikacijama

   

  Glavni ekran (Android 8.0 Oreo)

   

  POČETNI ekrani TV-a koji nemaju operativni sistem Android

  Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču da biste pristupili meniju početne stranice.

  Meni početnog ekrana (A)Meni početnog ekrana (B)

  NAPOMENA: POČETNI ekrani TV-a koji nemaju operativni sistem Android mogu da se razlikuju zavisno od dostupnih modela i aplikacija.