ID članka : 00174333 / Poslednja izmena : 15.06.2021.Odštampaj

Funkcija automatskog ažuriranja uređaja za čitanje e-knjiga kompanije Sony se zaustavila – 1. april 2017

  Od 1. aprila 2017. godine server za automatsko ažuriranje softvera za digitalni čitač e-knjiga kompanije Sony neće više biti dostupan.

  Međutim, i dalje ćete moći ručno da ažurirate firmver ili čitač za računar / aplikaciju Mac tako što ćete ga preuzeti iz odeljka Download (Preuzimanje) na ovoj Web lokaciji.

  Zatvaranje servera za automatsko ažuriranje će zaustaviti sledeće funkcije:

  • Automatsko ažuriranje čitača za računar / aplikaciju MAC preko čitača za računar/MAC*
  • Ručno ažuriranje čitača za računar/MAC preko opcije Help (Pomoć) za čitač za računar/MAC*
  • Ažuriranje firmvera preko čitača za računar / MAC*
  • Ažuriranje firmvera PRS-T2/T3 preko Wi-Fi veze*
  • Instaliranje čitača za računar/MAC korišćenjem datoteke „Podešavanje čitača za računar/Mac“ na uređaju za čitanje**

  Prikazaće se jedna od sledećih poruka kada pokušate da koristite prekinute funkcije:

  Za (*), poruka je „Nije potrebno ažuriranje softvera“
  Za (**), poruka je „Došlo je do problema tokom instaliranja softvera na vašem računaru“