ID članka : 00172584 / Poslednja izmena : 20.03.2017.Odštampaj

Dostupnost ažuriranja firmvera za Android TV kompanije Sony (modeli 2016 i 2017) XD70, XD75, XD80, SD80, XD83, ZD9, XE80, XE90, XE93 i XE94, serija – 15. mart 2017.

    NAPOMENA: Ovo ažuriranje firmvera će se postepeno preneti na sve televizore sa internet vezom do 29. marta 2017.

    Zadovoljstvo nam je da objavimo da će novo ažuriranje firmvera (pak. 6.1004) biti dostupno za preuzimanje sa mreže direktno na vaš televizor 15. marta 2017.

    Ovo ažuriranje se odlikuje sledećim poboljšanjem:

    • Poboljšano sortiranje kanala

    Sony uvek uzima u razmatranje povratne informacije korisnika, težeći ka inovacijama i poboljšanju ukupnog kvaliteta proizvoda.