ID članka : 00172584 / Poslednja izmena : 20.03.2017.

Dostupnost ažuriranja firmvera za Android TV kompanije Sony (modeli 2016 i 2017) XD70, XD75, XD80, SD80, XD83, ZD9, XE80, XE90, XE93 i XE94, serija – 15. mart 2017.

Proizvodi na koje se ovo odnosi i kategorije ovog članka

NAPOMENA: Ovo ažuriranje firmvera će se postepeno preneti na sve televizore sa internet vezom do 29. marta 2017.

Zadovoljstvo nam je da objavimo da će novo ažuriranje firmvera (pak. 6.1004) biti dostupno za preuzimanje sa mreže direktno na vaš televizor 15. marta 2017.

Ovo ažuriranje se odlikuje sledećim poboljšanjem:

  • Poboljšano sortiranje kanala

Sony uvek uzima u razmatranje povratne informacije korisnika, težeći ka inovacijama i poboljšanju ukupnog kvaliteta proizvoda.