Televizori

og title,
X80L | 4K Ultra HD | Veliki dinamički opseg (HDR) | Pametni televizor (Google TV)

X80L Series

NOVO
X80L Series

Zabava za životnu sredinu

BRAVIA™ kombinuje visoki kvalitet slike i zvuka sa inicijativama koje smanjuju uticaj na životnu sredinu, kao što su upotreba male količine energije, manje neobnovljivih resursa i bolja efikasnost transporta.

Ilustracija para koji gleda televizor pri čemu grafički elementi ukazuju na inicijative održivosti

Optimizacija osvetljenosti i potrošnje energije

Otkrivanje ambijentalnog osvetljenja optimizuje osvetljenost ekrana prema uslovima u prostoriji radi efikasne uštede energije. Svaki deo slike se optimizuje na osnovu osvetljenosti svake slike.
Ilustracija pokazuje kako otkrivanje ambijentalnog osvetljenje optimizuje osvetljenost i potrošnju energije

Automatska ušteda energije

Uz BRAVIA CAM™ režim za automatsku uštedu energije optimizuje potrošnju energije automatskim zatamnjivanjem ekrana kad niste ispred televizora.0123
Ilustracija koja pokazuje kako automatska ušteda energije automatski zatamnjuje ekran kada niste ispred televizora

Sve ekološko na jednom mestu

Ekološka kontrolna tabla čuva sve ekološke postavke na jednom mestu, te olakšava njihovu pojedinačnu promenu ili promenu svih odjednom.
Slika ekološke kontrolne table na televizoru BRAVIA

Predivan dizajn. Načinjen izdržljiv. Uz manje čiste plastike.

Kompanija Sony je razvila recikliranu plastiku SORPLAS™ koja se koristi za naše televizore kako bi se smanjila upotreba čiste plastike za oko 60%, zadržala trajnost i postigao predivan crni završni sloj visokog sjaja koji je sinonim za BRAVIA™. Štaviše, u našim novim pakovanjima zapremina plastike je za oko 48% manja.0123
Ilustracija pokazuje kako se flaše od vode i DVD diskovi pretvaraju u recikliranu plastiku koja se onda koristi za televizore BRAVIA

Manje pakovanje. Manje CO2.

Naše novo pakovanje je 15% manje i 12% lakše što optimizuje efikasnost transporta i smanjuje emisiju CO2 za čak 15%.0
Grafički prikaz dva kamiona koji ilustruje kako smanjenje pakovanja pomaže smanjenju emisije CO2 tokom transporta