Uz BRAVIA TV, svaka scena je održiva

Budući da raste potreba za sve većim TV ekranima, postoji rizik od veće upotrebe resursa i energije.  Međutim, posvećenost kompanije Sony održivosti dovodi do uštede u efikasnosti, od razvoja pa do gledanja televizije.

Realističan doživljaj u kombinaciji sa brigom o životnoj sredini

Kreiranje velike zabave uz korišćenje manje neobnovljivih resursa

Uz BRAVIA televizore možete da uživate u najrealističnijoj televiziji i upečatljivim dizajnima, uz inovacije koje pomažu da se smanje upotreba neobnovljivih resursa i uticaj na životnu sredinu.

Smanjenje potrošnje nereciklirane i ukupne plastike

Napredna izrada kompanije Sony za održivost

U potpunosti integrišemo napore da uklonimo nerecikliranu plastiku, od pakovanja do izrade velikih delova kao što je zadnji poklopac kućišta.

Grafikon sa prikazanim smanjenjem od 50% u upotrebi nereciklirane plastike u poređenju sa modelom iz 2018.
Veliki sadržaj reciklirane plastike uz Sony „SORPLAS™“

Razmatrajući sve aspekte dizajna, od materijala do estetike, nastavljamo da povećavamo upotrebu recikliranog materijala bez kompromisa na polju dizajna. Sony SORPLAS™ reciklirana plastika koristi se za poklopce serije A80 – 55 inča da bi se ukupna upotreba nereciklirane plastike smanjila za oko 50% i postigao kvalitetan završni sloj.

Ubrizgavanje spoljašnjeg vazduha

Preciznim izlivanjem proizvode se strukturno jake i lepe ploče znatno smanjene težine. Standardno izlivanje zahteva prepunjavanje da završni sloj ne bi bio neravan, ali ubrizgavanjem spoljašnjeg vazduha delovi od smole mogu da se presuju kako ne bi bilo deformisanja ili otpada.

[1] Nabori izazvani nejednakim pritiskom pri standardnom izlivanju [2] Uz izlivanje s ubrizgavanjem spoljašnjeg vazduha nema nabora [3] Spoljna površina [4] Unutrašnja površina [5] Umesto prepunjavanja plastikom, primenjuje se vazdušni pritisak otpozadi da bi pritisak bio ujednačen.

Ilustracija procesa izlivanja sa ubrizgavanjem spoljašnjeg vazduha u poređenju sa standardnim procesom izlivanja.
Ilustracija pokazuje smanjenu težinu i unapređenu strukturu pakovanja u poređenju s modelom iz 2018.
Pakovanje za okruženje

Standardno, ambalaža je potrebna iznad i ispod BRAVIA televizora, kao i sa leve i desne strane. Međutim, nakon brojnih simulacija i dugogodišnje logističke prakse, Sony je pronašao način da unapredi materijal za pakovanje u gornjem i donjem delu tako da štiti televizore bez dodatne ambalaže – čime se težina smanjuje za 25%.

Prikaz slike višeg kvaliteta i ušteda energije
Slika koja prikazuje da se svetlina ekrana prilagođava u skladu sa okruženjem
Autokontrola svetla za optimalni prikaz i upotrebu energije

Sa omogućenim detektovanjem ambijentalnog svetla, svetlina ekrana se optimizuje u skladu sa svetlošću u prostoriji, a potrošnja energije može da se smanji.   

[1] Tamnije okruženje [2] Svetlije okruženje

Slika koja prikazuje da se potrošnja energije kontroliše u skladu sa osvetljenošću ekrana.
Efikasno korišćenje energije u skladu sa osvetljenošću svake lokacije

Uživajte u jasnim i živopisnim slikama zahvaljujući jedinstvenoj obradi signala koja optimizuje sve delove slike.

[1] Tamno [2] Tipična osvetljenost [3] Svetlo

Redizajn plastike za bolje okruženje

Šuzuke Tomonaga

Sony Home Entertainment & Sound Products Inc.
TV poslovnica, dizajn, odsek 2, odsek za dizajn proizvoda

Portret sagovornika u intervjuu

Od 2010. naš odsek za televizore aktivno koristi SORPLAS™, recikliranu plastiku sa visokim procentom recikliranog sadržaja, za dizajn proizvoda na ekološki način.

Kako televizori postaju sve veći, a broj isporučenih jedinica se povećava, tako raste i uticaj na okruženje. Kako bismo proizvodili veće televizore, a istovremeno pokušali da smanjimo uticaj na okruženje, razvijamo materijale u saradnji sa grupom kompanija od 2018, koristeći SORPLAS™ ne samo za unutrašnje delove već i za spoljašnjost, koju čini velika količina plastike.

Korišćenje SORPLAS™ plastike za spoljne delove zahteva visok nivo dizajnerskog iskustva, ali nakon više prototipova i unapređenja sastava, razvili smo SORPLAS™ koji može da se koristi za zadnji poklopac, koji ima najveću površinu, i koristiće se na nekim BRAVIA XR modelima 2021, čime će se količina nereciklirane plastike smanjiti za polovinu u poređenju s prethodnim modelima.

Grupa za televizore kompanije Sony uvela je i druge reciklirane materijale pored SORPLAS™ plastike u sve svoje proizvodne objekte i nastavlja da daje doprinos smanjenju uticaja na okruženje širom sveta.