Uz BRAVIA TV, svaka scena je održiva

Budući da raste potreba za sve većim TV ekranima, postoji rizik od veće upotrebe resursa i energije. Međutim, posvećenost kompanije Sony održivosti dovodi do uštede u efikasnosti, od razvoja proizvoda pa do gledanja televizije.

Realističan doživljaj u kombinaciji sa brigom o životnoj sredini

BRAVIA vam omogućava da uživate u najrealističnijim televizijskim doživljajima i najneverovatnijem dizajnu uz inovacije koje smanjuju uticaj na životnu sredinu tako što dovode do manje potrošnje energije i neobnovljivih resursa.

Efikasnije pravljenje, premeštanje i korišćenje

Napredno projektovanje za održivost

Da bismo smanjili uticaj na životnu sredinu, radimo na više aspekata tokom životnog ciklusa proizvoda, kao što su smanjenje nereciklirane plastike, poboljšanje efikasnosti transporta i kontrola potrošnje energije tokom upotrebe.

Pravljenje

Korišćenje manje nereciklirane plastike

Kombinovanje visokog stepena recikliranja i kvaliteta proizvoda

U pogledu svakog aspekta dizajna, od razvoja materijala do estetike, uspeli smo da povećamo upotrebu recikliranog materijala zadržavajući visokokvalitetni završni sloj. Konkretno, za OLED televizore, SORPLAS™ reciklirana plastika koju je razvio Sony koristi se za zadnji poklopac, najveći deo televizora po površini, što smanjuje ukupnu upotrebu nereciklirane plastike za oko 60%.

Slika zadnje strane proizvoda i SORPLAS pelet
Reciklirano i lepo 

Nije uvek lako postići kvalitetan izgled kad se koriste reciklirani plastični materijali za spoljašnje delove. Međutim, SORPLAS™ reciklirana plastika može da se koristi uz pažljiv izbor sirovina, prilagođavanje sastava tokom proizvodnje i vlasničku formulu za aditive i može da pruži prelep crni završni sloj visokog sjaja koji korisnici očekuju od BRAVIA proizvoda.

Slika izvođenja testa izdržljivosti.
Trajna izdržljivost za dugoročnu upotrebu

Plastika za kućne uređaje, kao što je TV, sadrži aditive za snagu i usporavanje vatre. Razvoj materijala za SORPLAS™ omogućava minimalnu upotrebu aditiva za svojstva jednaka onima koje ima standardni TV koji koristi opšti tip plastike. Usled toga, TV će imati dug koristan životni vek sa manjim uticajem na životnu sredinu.

Prema zatvorenoj petlji sa mogućnošću ponovnog recikliranja

Jedna od prednosti SORPLAS™ plastike jeste u tome što neće doživeti veliku degradaciju ni nakon više recikliranja. Reciklirani SORPLAS™ delovi imaju potencijal da smanje količinu otpada i doprinesu razvoju društva usmerenog na recikliranje.

Proizvodnja za manju težinu

Ubrizgavanje spoljašnjeg vazduha

Precizne tehnike izlivanja čine ploče jakim i lepim smanjujući težinu, tako da i pakovanje postaje tanje, što dovodi do smanjenog korišćenja plastike. Ubrizgavanje spoljašnjeg vazduha presuje delove od smole kako ne bi bilo deformisanja ili otpada.

[1] Nabori izazvani nejednakim pritiskom pri standardnom izlivanju [2] Uz izlivanje s ubrizgavanjem spoljašnjeg vazduha nema nabora [3] Spoljna površina 
[4] Unutrašnja površina [5] Umesto prepunjavanja plastikom, primenjuje se vazdušni pritisak otpozadi da bi pritisak bio ujednačen.

Kretanje

Prema održivijoj logistici
Ilustracija pokazuje smanjenu težinu i unapređenu strukturu pakovanja u poređenju s modelom iz 2018.
Bolje pakovanje sa manje plastike

Standardno, ambalaža je potrebna iznad i ispod BRAVIA televizora, kao i sa leve i desne strane. Nakon brojnih simulacija i više decenija globalnog logističkog iskustva, optimizovali smo dizajn pakovanja za zaštitu televizora sa smanjenom ambalažom i postigli smo približno 35% smanjenja količine plastike za pakovanje.

Smanjenje CO2 zahvaljujući manjim i lakšim pakovanjima

Ponovnim projektovanjem pakovanja koje štiti proizvod tokom isporuke, smanjili smo veličinu pakovanja 15% i ukupnu težinu 10%. Ovo povećava broj jedinica na jednoj paleti za oko 1,3 puta. Posledica je smanjenje emisija CO2 po jedinici usled transporta proizvoda za približno 15%.

Ilustracija procesa izlivanja sa ubrizgavanjem spoljašnjeg vazduha u poređenju sa standardnim procesom izlivanja.
Slike koje porede staro i novo pakovanje proizvoda
Manje mastila štedi resurse

Pažljivo je razmotrena jednostavnost i dužina informacija o proizvodu koje se štampaju na pakovanju kako bi se smanjilo korišćenje mastila za štampanje za približno 90%, kao i uticaj, bez ugrožavanja dizajna i izgleda pakovanja.

Korišćenje

Visok kvalitet slike i mala potrošnja energije
Slika koja prikazuje da se svetlina ekrana prilagođava u skladu sa okruženjem
Optimalan prikaz i potrošnja energije uz aut. kontrolu svetline

Sa omogućenim detektovanjem ambijentalnog svetla, svetlina ekrana se optimizuje u skladu sa svetlošću u prostoriji, a potrošnja energije može da se smanji.

 [1] Tamnije okruženje [2] Svetlije okruženje

Slika koja prikazuje da se potrošnja energije kontroliše u skladu sa osvetljenošću ekrana.
Automatsko detektovanje gledalaca

Ako priključite ekskluzivnu dodatnu opremu BRAVIA CAM koja detektuje pokrete gledalaca, ekran će se automatski zatamniti i umanjiti potrošnju energije ukoliko nema nikog ispred televizora .

Korisnički interfejs televizora podešenog na režim uštede energije
Laka postavka za savršenu sliku i uštedu energije

Podešavanje TV-a u jednom koraku čini podešavanje lakšim i upečatljivijim. U meniju početnog podešavanja lako možete izabrati režim uštede energije koji dovodi do željene ravnoteže između osvetljenosti ekrana i korišćenja energije.

[1]Isklj. [2]Visoko

Slika koja prikazuje da se potrošnja energije kontroliše u skladu sa osvetljenošću ekrana
Efikasno korišćenje energije u skladu sa osvetljenošću svake lokacije

Uživajte u jasnim i živopisnim slikama zahvaljujući jedinstvenoj obradi signala koja optimizuje sve delove slike.

[1] Tamno [2] Tipična osvetljenost [3] Svetlo

Redizajn plastike za bolje okruženje

Šuzuke Tomonaga

Odsek 2 za dizajn proizvoda, poslovna grupa za televizore
Sony Corporation

Portret sagovornika u intervjuu

Od 2010. naš odsek za televizore aktivno koristi SORPLAS™, recikliranu plastiku sa visokom stopom recikliranja, za dizajn proizvoda na ekološki način.

 Kako televizori postaju sve veći, a broj isporučenih jedinica se povećava, tako raste i uticaj na okruženje. Kako bismo proizvodili veće televizore, a istovremeno smanjili uticaj na okruženje, razvijamo materijale u saradnji sa grupom kompanija od 2018, koristeći SORPLAS™ ne samo za unutrašnje delove već i za spoljašnjost, koju čini velika količina plastike.

Korišćenje SORPLAS™ plastike za spoljne delove zahteva visok nivo dizajnerskog iskustva, ali nakon više prototipova i unapređenja sastava, razvili smo formulu za SORPLAS™ plastiku koja može da se koristi za zadnji poklopac koji ima najveću površinu i koja će se nadalje koristiti na nekim BRAVIA XR modelima 2021, čime će se količina nereciklirane plastike smanjiti za polovinu u poređenju s prethodnim modelima.

 BRAVIA će uvesti i druge reciklirane materijale pored SORPLAS™ plastike u sve svoje proizvodne objekte i nastaviće da daje doprinos smanjenju uticaja na okruženje širom sveta.