BRAVIA, zabava za budućnost

Porast potražnje za većim TV ekranima povlači veću upotrebu resursa i energije. Zalaganja kompanije Sony za održivost dovode do veće efikasnosti, od razvoja proizvoda pa sve do gledanja televizije.

Zabava u kombinaciji sa brigom o životnoj sredini

BRAVIA vam omogućava da uživate u najrealističnijim TV doživljajima i najneverovatnijem dizajnu, uz inovacije koje smanjuju uticaj na životnu sredinu tako što dovode do manje potrošnje energije i neobnovljivih resursa. Kada imate BRAVIA TV, lako vam je da odaberete postavke kojim ćete dodatno smanjiti uticaj na životnu sredinu.

Efikasnije pravljenje, premeštanje i korišćenje

Napredni inženjering za životnu sredinu

Da bismo smanjili uticaj na životnu sredinu, bavimo se raznim aspektima tokom životnog ciklusa proizvoda, kao što su smanjenje nereciklirane plastike, poboljšanje efikasnosti transporta i kontrola potrošnje energije tokom upotrebe.

Korišćenje

Sve postavke za uštedu energije na jednom mestu

Prilagodljiva i podesiva aplikacija Eco Dashboard sada omogućava centralno upravljanje postavkama za uštedu energije. S lakoćom prilagodite postavke za uštedu energije vezane za TV uređaj, prostor u kom gledate televiziju i sadržaj koji gledate, i sve to na jednom mestu. Takođe predočite svoj doprinos smanjenju uticaja na životnu sredinu.

[1] Podrazumevane postavke [2] Uključene postavke za uštedu energije

Slika prostorije u kojoj dvoje sede i gledaju u TV ekran, pri čemu su na levoj strani tamniji uslovi, a na desnoj svetliji.
Optimalan prikaz i potrošnja energije uz aut. kontrolu svetline

U funkcije uštede energije spadaju isključivanje TV-a u stanju mirovanja i automatska ušteda pomoću svetlosnog senzora. Primer ovih funkcija je kada se u aplikaciji Eco Dashboard omogući detekcija ambijentalnog svetla, pa se osvetljenost ekrana automatski prilagodi svetlu u sobi, optimizujući potrošnju energije.

[1] Tamnije okruženje [2] Svetlije okruženje

Slika dva trakasta grafikona. Na desnoj je prikazano smanjenje od 32%.
Ušteda energije pomoću aplikacije Eco Dashboard

Uključivanjem postavki za uštedu energije iz aplikacije Eco Dashboard, možete da smanjite potrošnju energije za oko 32%.

[1] Podrazumevane postavke [2] Uključene postavke za uštedu energije

Dodatna ušteda energije pomoću automatske detekcije gledaoca

Kada se priključi BRAVIA CAM radi detekcije kretanja gledaoca, može doći do automatskog zatamnjenja ekrana kako bi se potrošnja energije svela na minimum kada nema nikog ispred TV-a, što bi dovelo do uštede energije za oko 32%.

Efikasno korišćenje energije u skladu sa osvetljenošću svake lokacije

Naša jedinstvena obrada signala dovodi do izuzetnog kontrasta, a ujedno i do optimalnog korišćenja energije. Energija zatamnjenih delova slike se predodeljuje svetlim delovima, zbog čega slike deluju realističnije, a potrošnja energije se smanjuje za oko 33%.

[1] Tamno [2] Tipična osvetljenost [3] Svetlo

Pravljenje

Kreiranje proizvoda sa manje nereciklirane plastike

Postizanje visokog kvaliteta proizvoda pomoću reciklažnih materijala

U svakom aspektu dizajna, od razvoja materijala do estetike, uspeli smo da povećamo upotrebu reciklažnog materijala zadržavajući visokokvalitetni završni sloj. Na primer, za izradu zadnjih poklopaca, koji su po površini najveći delovi naših OLED TV uređaja, koristi se SORPLAS™, reciklažna plastika koju je razvio Sony, čime je za oko 60% smanjena ukupna upotreba nereciklirane plastike.

Slika TV panela i hrpe plastičnog peleta.
Reciklirano i lepo

Nije uvek lako postići kvalitetan izgled kada se koristi reciklirani plastični materijal za spoljašnje delove. Međutim, SORPLAS reciklirana plastika može da se koristi uz pažljiv izbor sirovina, prilagođavanje sastava tokom proizvodnje i vlasničku formulu za aditive i može da pruži prelep crni završni sloj visokog sjaja koji korisnici očekuju od BRAVIA proizvoda.

Izbliza snimljen plastični panel, dok osoba sa rukavicama drži alat.
Trajna izdržljivost za dugoročnu upotrebu

Plastika za kućne uređaje, kao što je TV, sadrži aditive za čvrstoću i usporavanje vatre. Razvoj materijala za SORPLAS omogućava minimalnu upotrebu aditiva za svojstva materijala jednaka onima koje ima standardni TV koji koristi opšti tip plastike. Kao rezultat toga, TV ima dug koristan životni vek i manji uticaj na životnu sredinu.

Nastojimo da zatvorimo krug ponovnim recikliranjem

SORPLAS je reciklažna plastika od iskorišćenih balona za vodu, optičkih diskova iz fabrika i prodavnica i našeg usporivača gorenja. Jedna od prednosti SORPLAS plastike je u tome što neće doživeti veliku degradaciju ni nakon više recikliranja. Reciklažni SORPLAS delovi imaju potencijal da smanje otpad i doprinesu društvu orijentisanom ka reciklaži.

Slika diska sa leve strane, koji je razbijen u sitne otpadne komadiće na slici sa desne strane.
Napori za recikliranje širom kompanije Sony

Drobljeni otpadni optički diskovi proizvođača diskova Sony Music Solutions Inc. su jedni od sastojaka materijala SORPLAS, koji se koristi u izradi zadnjih poklopaca.

Slika dva trakasta grafikona. Na desnoj je prikazano smanjenje od 43%.
Doprinosi smanjenju emisija CO2

Emisije CO2 u proizvodnji materijala SORPLAS za zadnje poklopce BRAVIA proizvoda mogu se smanjiti za oko 57% u odnosu na proizvodnju nereciklirane plastike sa usporivačem gorenja sa istom primenom.

[1] Nereciklirana plastika s usporivačem [2] SORPLAS

Slika panela izrađenog od materijala SORPLAS, sa nekim utisnutim znakovima.
Priprema za buduće recikliranje materijala SORPLAS

Pošto već sada razmišljamo o prikupljanju i recikliranju materijala SORPLAS, delovi izrađeni od ovog materijala su reljefni kako bismo ih lakše razlikovali i iskoristili.

Proizvodnja BRAVIA modela uz manji uticaj na životnu sredinu

BRAVIA proizvodi se izrađuju u fabrikama koji baziraju proizvodnju na ekološkim principima. Konkretno, naše fabrike u Kini zasnivaju proizvodnju 100% na obnovljivim izvorima energije od fiskalne godine 2020.

Kretanje

Prema održivijoj logistici

Razmatramo svaki detalj pakovanja u pogledu uticaja na životnu sredinu, maksimalno koristeći brojne simulacije i višedecenijsko iskustvo globalne logistike.

Slika dva paketa na vagi, po jedan iz 2018. i 2023, predstavlja smanjenje od -48%.
Bolje pakovanje sa manje plastike

Ambalažni materijal je obično potreban iznad i ispod BRAVIA televizora, kao i sa leve i desne strane. Nakon brojnih simulacija i višedecenijskog iskustva globalne logistike, optimizovali smo dizajn ambalaže kako bismo zaštitili TV sa manje ambalažnog materijala.

Slike plastične vrpce i papirne vrpce koje se koriste za pakovanje.

Osim toga, plastične vrpce koje su se koristile za pakovanje zamenjene su jakim papirnim vrpcama. Uspeli smo da za otprilike 48% smanjimo ukupnu upotrebu plastike za pakovanje.

Ilustracija dva kamiona, od kojih jedan prevozi više jedinica odjednom, pa se na osnovu „15%“ i strelice nadole može videti smanjenje emisija CO2.
Smanjenje CO2 zahvaljujući manjim i lakšim pakovanjima

Ponovnim projektovanjem ambalaže koja štiti proizvod tokom isporuke, smanjili smo veličinu pakovanja za oko 15% i ukupnu težinu za oko 12%. Na ovaj način smo povećali broj jedinica po paleti, pa su emisije CO2 po jedinici tokom transporta proizvoda smanjene za oko 15%.

Manje mastila štedi resurse

Pažljivo je razmotrena jednostavnost i dužina informacija o proizvodu koje se štampaju na ambalaži kako bi se smanjilo korišćenje mastila za štampanje za oko 91%, kao i uticaj, bez ugrožavanja dizajna i izgleda ambalaže.

Slika dve ambalaže, od kojih je na jednoj korišćena veća količina mastila, a na drugoj minimalna, pri čemu „-91%“ znači da je opala potrošnja mastila.

Razgovori sa razvojnim inženjerima

Portret intervjuisanog osobe.
Jusuke Aošima

2. odeljenje za dizajn proizvoda, 1. divizija za dizajn proizvoda,
Poslovna grupa za kućnu zabavu
Poslovna grupa za proizvode za kućnu zabavu i zvuk
Kompanija Sony Corporation

Manji uticaj na životnu sredinu primenom napredne tehnologije

Porast potražnje za većim TV ekranima povlači sa sobom dodatni uticaj na životnu sredinu, pa su neophodni napori za smanjenje potrošnje energije kod BRAVIA proizvoda. To je ključni motiv unapređivanja tehnologije za ekrane, kao glavne komponente televizora. BRAVIA postiže visok kvalitet slike koji maksimalno povećava performanse i ujedno smanjuje potrošnju energije tako što precizno upravlja LED diodama pozadinskog osvetljenja na osnovu raznih informacija, kao što su video scene, ambijentalna osvetljenost, temperatura i prisutnost i položaj osoba koje prepoznaje BRAVIA CAM. Takođe, ulažemo napore u dizajn korisničkog interfejsa za Eco Dashboard kako bi korisnici na intuitivniji i lakši način upravljali postavkama za uštedu energije. Kroz ovaj i razne druge pristupe, nastavićemo da doprinosimo smanjenju uticaja na životnu sredinu.

Kunihiro Iši

1. odeljenje za dizajn, 2. divizija za dizajn proizvoda
Poslovna grupa za kućnu zabavu
Poslovna grupa za proizvode za kućnu zabavu i zvuk
Kompanija Sony Corporation

Portret intervjuisanog osobe.
Neprekidna zalaganja za smanjenje nereciklirane plastike

Više od decenije aktivno koristimo SORPLAS, reciklažnu plastiku koju je razvio Sony, sada i za izradu zadnjih poklopaca kod nekih od naših TV modela. U početku, kada smo razmatrali njegovu primenu, bilo je raznih izazova. Međutim, kroz saradnju sa odeljenjem zaduženim za razvoj materijala SORPLAS, u više navrata smo korigovali formulu, izveli simulacije i napravili prototipe, da bismo na kraju usvojili SORPLAS za TV proizvode bez posledica po performanse ili kvalitet, čime smo smanjili upotrebu nereciklirane plastike. Osim toga, važno je smanjiti u pakovanju količinu materijala za amortizaciju koji štiti proizvod. Ovo dovodi do smanjenja ukupne potrošnje plastike, a ujedno i do manjih i lakših ambalaža, čime se povećava efikasnost transporta, a samim tim i smanjuju emisije CO2. Primenom tehnologije za simulaciju čvrstoće i znanja iz oblasti logistike, u više navrata smo testirali stvarni proizvod kako bismo došli do optimalnog oblika koji će zahtevati manju upotrebu materijala za amortizaciju, ali uz zadržavanje svojstava neophodnih za zaštitu proizvoda. Iskoristićemo iskustvo i stručnost kako bismo kroz dalje dizajnerske napore doprineli smanjenju uticaja na životnu sredinu.