Konfiguracija, MTF, upravljanje

Ilustracija konfiguracije objektiva

Konfiguracija objektiva

Impresivne optičke performanse za fotoaparate kompanije Sony, uz preciznu izradu za svestranost i pouzdanost u širokom opsegu situacija.

[1] Asferični objektiv
Modulation Transfer Function modela SEL2860

MTF grafikon

MTF (Modulation Transfer Function) opisuje koliko dobro objektiv reprodukuje sitne detalje kao stepen kontrasta između blago razmaknutih linija.

[1] Kontrast (%)  [2] Razdaljina od optičkog centra objektiva (mm)   [3] Na 28 mm / maks. otvor blende  [4] Na 28 mm / F8 otvor blende  [5] Na 60 mm / maks. otvor blende  [6] Na 60 mm / F8 otvor blende  [7] Prostorna frekvencija  [8] 10 parova linija/mm  [9] 30 parova linija/mm  [10] Radijalne vrednosti  [11] Tangencijalne vrednosti

 

1. Prsten za fokusiranje / 2. Prsten za zumiranje

Kontrole objektiva