Konfiguracija, MTF, upravljanje

Ilustracija konfiguracije objektiva

Konfiguracija objektiva

Savršen dizajn G Lens objektiva kompanije Sony naglašava elegantni balans visoke rezolucije i sjajnog pozadinskog bokeha koji može unaprediti viziju umetnika.

[1] Asferični objektivi [2] Super ED staklo [3] ED staklo (izuzetno male disperzije)
Modulation Transfer Function modela SEL15F14G

MTF grafikon

MTF (Modulation Transfer Function) opisuje koliko dobro objektiv reprodukuje detalje kao stepen kontrasta između blago razmaknutih linija.

[1] Kontrast (%) [2] Udaljenost od optičkog centra objektiva (mm) [3] Maks. otvor blende [4] Otvor blende F8 [5] Prostorna frekvencija [6] 10 parova linija/mm [7] 30 parova linija/mm [8] Radijalne vrednosti [9] Tangencijalne vrednosti

Kontrole objektiva

Slike proizvoda za E 15 mm F1,4 G, leva strana.
[1] Prsten za fokusiranje [2] Prsten otvora blende [3]  Indeks otvora blende [4] Prekidač za režim fokusa [5] Dugme za zadržavanje fokusa
Slike proizvoda za E 15 mm F1,4 G, desna strana
[6] Prekidač za podešavanje otvora blende