Zvuk visokog kvaliteta

Zvuk visokog kvaliteta

Zvuk visokog kvaliteta
Žena koja uživa u zvuku visoke rezolucije Žena koja uživa u zvuku visoke rezolucije

Način na koji su to umetnici zaista predvideli

Zahvaljujući našoj ponudi proizvoda za reprodukciju zvuka visokog kvaliteta, uživajte u kvalitetu muzike koji je znatno bliži originalnom studijskom snimku. 

Šta je to HD zvuk?

Ovaj izraz se odnosi na skup digitalnih procesa i formata koji omogućuju kodiranje i reprodukovanje muzike pomoću više frekvencije uzorkovanja nego standardi korišćeni kod CD zapisa.
Grafikon originalnog analognog snimka

Originalni analogni snimak

Grafikon CD-a 16 bit/44,1 kHz

CD: 16-bit/44,1 kHz  

Grafikon zvuka visoke rezolucije na 24 bit/96 kHz

Zvuk visokog kvaliteta od 24-bit/96 kHz

Gore prikazani grafikoni počinju sa originalnim analognim zvučnim talasima i pokazuju nižu frekvenciju uzorkovanja kod CD zapisa u poređenju sa višom frekvencijom korišćenom za snimanje zvuka visokog kvaliteta. Ne postoji samo jedan standard za zvuk visokog kvaliteta, ali najčešće korišćene specifikacije su 24-bit/96 kHz (3,2x veći prenos podataka nego CD) i 24-bit/192 kHz (6,5x veći prenos podataka nego CD).

PRONALAŽENJE PROIZVODA

PODRŠKA