HD zvuk kompanije Sony

Način na koji su to umetnici zaista predvideli

Kupovina datoteka sa HD zvukom

Uživajte u uzbudljivom svetu HD muzike – odmah. Kompanije koje pružaju muzičke usluge nude obimne biblioteke datoteka sa HD zvukom na prodaju; pretražite ih da biste kupovali muziku omiljenih žanrova.

Proizvodi za HD zvuk

Bez obzira da li želite praktičnost korišćenja u pokretu ili punu snagu kućnog sistema, proizvodi kompanije Sony za HD zvuk omogućavaju vam da slušate muziku onako kako je umetnik predvideo.

Šta je to HD zvuk?

HD zvuk predstavlja kolekciju digitalnih procesa i formata koji omogućavaju kodiranje i reprodukciju muzike uz veće brzine uzorkovanja nego kod standarda koji se koristi za CD.

Zvučni talasi originalnog analognog snimka
Originalni analogni snimak
Zvučni talasi CD-a
CD: 16-bitno/44,1 kHz
Poređenje za HD zvuk u obliku trakastog grafikona
HD zvuk pri 24-bitno/96 kHz

Gornji grafikoni započinju originalnim analognim zvučnim talasima i ilustruju malu brzinu uzorkovanja CD-a u poređenju sa višom frekvencijom koja se koristi za snimanje HD zvuka. Ne postoji jedinstveni standard za HD zvuk, ali se najčešće koriste specifikacije 24-bitno/96 kHz (prenosi se 3,2x više podataka nego kod CD-a) i 24-bitno/192 kHz (prenosi se 6,5x više podataka nego kod CD-a).

Kreirajte sistem koji je savršen za vas

Uživajte u HD zvuku pomoću sistema kompanije Sony koji se uklapa sa vašim željenim postavkama za slušanje.

Prenosive opcije
Opcije za kuću i kancelariju
Kako da uživate u HD zvuku

Kupite datoteke sa HD zvukom iz muzičke usluge pomoću računara, Xperia™ pametnog telefona, tablet računara ili Android Walkman® plejera i prebacite ih na kućni audio sistem ili na prenosivi uređaj. Možete da uspostavite i USB vezu sa kućnim audio sistemom ili audio sistemom za automobil kako biste uživali bilo gde.

Šest uobičajenih formata za HD zvuk
Objašnjenje za format DSD DFF

Koristi se na profesionalnoj opremi za pravljenje Super Audio CD-ova.

Objašnjenje za format DSD DSF

Format prilagođen računarima, napravljen za upotrebu na računarima.

Objašnjenje za WAV format

Ovaj format je razvijen za operativni sistem Windows.

Objašnjenje za AIFF format

Format datoteka kreiran specijalno za Macintosh računare.

Objašnjenje za FLAC format

Omogućava „komprimovanje bez gubitka kvaliteta“ radi uštede prostora na čvrstom disku i očuvanja kvaliteta.

Objašnjenje za ALAC format

Tehnologija za komprimovanje bez gubitka kvaliteta koju koristi kompanija Apple.