7.1-KANALNA TRAKA SA ZVUČNICIMA I TEHNOLOGIJOM WI-FI/BLUETOOTH®

Nova definicija kućnog zvuka 

HTST9.CEL

Vrhunski soundbar sa bežičnim niskotoncem, 7.1-kanalnim virtuelnim okružujućim zvukom, HD zvukom i funkcijom bežičnog prenosa.