• Za korisnike aplikacije Imaging Edge Mobile:
  • Ažurirani fotoaparati više neće moći da se povežu sa aplikacijom Imaging Edge Mobile. Nakon ažuriranja fotoaparata instalirajte aplikaciju Creators' App.
  • Potrebno je da instalirate najnoviju verziju aplikacije Imaging Edge Mobile (ver. 7.7.2 ili novija) da biste mogli da uparite fotoaparat sa aplikacijom Creators' App.
  • Ako koristite iPhone/iPad, nakon ažuriranja kamere isključite iPhone/iPad i ponovo ga uključite. Zatim uparite kameru sa Creators' App aplikacijom.
 • Mere predostrožnosti prilikom ažuriranja sa ver.1.01 ili starije
  • Ako obavljate ažuriranje sa ver.1.01 ili neke prethodne, potrebno je da najpre obavite ažuriranje na ver.1.05, a zatim na verziju ver.2.00. Obavite ažuriranje na ver.2.00 nakon što ažurirate sistem na ver.1.05. Ako pokušate da ažurirate na ver.2.00 bez ažuriranja na ver.1.05, doći će do greške i ažuriranje neće biti moguće.
  • Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera.
   Napomena: Ako se otvori ekran za podešavanje Date/Time (Datum i vreme) kada uključite fotoaparat, podesite tačan datum i vreme.
   1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni).
   2. Izaberite SetupSetup OptionVersion (Podešavanje → Opcije podešavanja → Verzija).

Ako je već ver.1.05 ili novija, ažurirajte na najnoviju verziju sistemskog softvera.

ver.1.05 (za ver.1.01 ili stariju)

najnovije ažuriranje (za ver.1.05 ili noviju)