Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije se odnose na sledeće modele Blu-ray Disc plejera:

 • BDP-S185 / S186

O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj Blu-ray plejer.

 • Ime: Ažuriranje firmvera Blu-ray plejera na verziju M09.R.0070
 • Datum objavljivanja: 26-12-2014
 • Prednosti i poboljšanja:
 • Ograničenja: samo za Blu-ray plejere koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model Blu-ray plejera. Ako je broj verzije M09.R.0070 ili viši, nema potrebe da vršite ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray plejer sa kojim je povezan. Znači, ako je plejer povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Uključite Blu-ray plejer. Ako počne da reprodukuje disk, pritisnite dugme STOP i sačekajte dok se ne prikaže plavi Sony Blu-ray ekran.
 3. U meniju XrossMediaBarTM, označite Setup > System Settings [Podešavanje - Sistemska podešavanja], a zatim izaberite ENTER koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 4. Označite System Information [Sistemske informacije] i izaberite ENTER.
 5. Na ekranu televizora se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  "Software Version M09.R.0070 " (Verzija softvera M09.R.0070) - ako je broj verzije M09.R.0070 ili viši, već imate najažurniju verziju firmvera.

Postoje 2 jednostavna načina za ažuriranje firmvera Blu-ray plejera:

Sony Home Audio i Video: Skidanje upravljačkog softvera  

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 15-30 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem Interneta preuzmite ažurnu verziju na svoj Blu-ray plejer.

Šta vam je potrebno:

 • Ethernet kabl za povezivanje Blu-ray plejera sa Internetom
 • aktivna internet veza
 • kompatibilan televizor

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će biti dobro iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj Blu-ray plejer.
 • Ne isključujte Blu-ray plejer - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima.

Podešavanje opreme:

 • Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray plejer sa kojim je povezan. (Znači, ako je plejer povezan na AV1 konektor, izaberite AV1 kao ulaz.)
 • Povežite LAN priključak na Blu-ray plejeru na svoj Internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.
 • Uključite Blu-ray plejer. (Ako se disk nalazi u plejeru, izvadite ga.)

Pribavite ažurnu verziju:

 • U meniju XrossMediaBar TM, izaberite Setup > Network Update [Podešavanje - Mrežno ažuriranje] pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite ENTER.
 • Na televizoru se prikazuje poruka Perform version update? [Ažurirati verziju?].
 • Izaberite opciju OK [U redu] korišćenjem daljinskom upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 • Proces preuzimanja počinje i na televizoru ćete videti ekran za preuzimanje.
 • Tokom preuzimanja, na televizoru ćete videti poruku */9". Zvezdica (*) postaje 0 i ide do 9 tokom procesa preuzimanja.
 • Kada se preuzimanje završi, počinje ažuriranje.
 • Na televizoru ćete ponovo videti poruku "*/9". Zvezdica (*) postaje 0 i ide do 9 tokom procesa ažuriranja.
 • Kada se plejer automatski isključi, ažuriranje je završeno. Ne koristite i ne isključujte sami plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 • Ponovo uključite plejer.
 • Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M09.R.0070, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera Blu-ray plejera putem Interneta.

 • Na televizoru se prikazuje poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može da se potvrdi].
  Problem može da bude veza sa mrežom.
  1. Proverite da li je LAN kabl povezan.
  2. U mrežnim podešenjima proverite da li ste potvrdili opciju da Blu-ray plejer ima svoju IP adresu ili ne. (Ako koristite proksi server, u polje za unos "Proxy Server" [Proksi server] unesite IP adresu proksi servera koji koristite umesto imena host proksi servera.)
  3. Ponovo izvršite ažuriranje.

 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
  Uključite plejer i ponovo pokušajte ažuriranje.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i ne završava se.
  1. Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite.
  2. Uključite Blu-ray plejer.
  3. Ponovo izvršite ažuriranje.
   I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony

Korišćenjem CD-R diska koji se može snimati