O ovom preuzimanju

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite Internet. Ako ne možete, onda koristite ovaj način. Prvo ćete preuzeti ažurnu verziju na svoj računar, snimiti je na prazan disk, a zatim je prenesite na svoj Blu-ray plejer.

Preporučujemo sledeći operativni sistem: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5.

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će funkcionisati iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj Blu-ray plejer.
 • Ne isključujte Blu-ray plejer - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima.

Preuzmite ažurnu verziju na svoj računar:

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama
 2. Preuzmite datoteku UPDATA_M09R0070M.ZIP na računar i zapamtite fasciklu u koju ste je preuzeli.
 3. Pređite na preuzetu datoteku i proverite da li ona ima 70.4 MB (73,843,033 bajtova).
 4. Raspakujte datoteku - raspakovana datoteka će se zvati UPDATA_M09R0070.ISO.
 5. Desnim tasterom miša kliknite na datoteku UPDATA_M09R0070.ISO i izaberite Get info [Pribavi informacije].
 6. Proverite da li je veličina datoteke 72.8 MB (76,435,456 bajtova).


  Informacije o datoteci

Napravite disk:

 • Otvoriti program Disk Utility tako što ćete izabrati Applications [Aplikacije] > Utilities [Pomoćni programi] > Disk Utility na svom Mac računaru.
 • Datoteku UPDATA_M09R0070.ISO prevucite i pustite u levo okno prozora Disk Utility.


  Prozor Disk Utility

 • U računar stavite prazan CD-R disk na koji se može snimati.
 • Izaberite UPDATA_M09R0070.ISO , kliknite na ikonu Burn [Nareži], a zatim kliknite na opciju Burn [Nareži].
  Ako želite da proverite šta "narezujete", kliknite na malu trouglastu ikonu i izaberite Verify burned data. (Proveriti snimljene podatke.)


  Opcija narezivanja diska

 • Datoteka se upisuje na disk.
 • Kada vidite poruku "burned successfully" (snimanje je uspelo), kliknite na OK [U redu] i disk će biti izbačen.
 • Ako niste sigurni da li je pravilno funkcionisao, počnite ponovo i napravite novi disk.

Prenesite ažurnu verziju na plejer

Prvo treba da pripremite opremu, a zatim da prenesete ažurnu verziju na plejer.

Pripremite opremu:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray plejer sa kojim je povezan. (Znači, ako je plejer povezan na AV1 konektor, izaberite AV1 kao ulaz.)
 2. Uključite Blu-ray plejer.
 3. Stavite ovaj disk u plejer i zatvorite fioku za disk.

Prenos ažuriranja:

 • Kada se disk učita, na televizoru ćete videti prikazanu poruku Perform version update? [Ažurirati verziju?].
 • Izaberite opciju OK [U redu] korišćenjem daljinskom upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 • Ažuriranje počinje.
 • Tokom ažuriranja, na televizoru ćete videti poruku "*/9". Zvezdica (*) postaje 0 i ide do 9 tokom procesa ažuriranja.
 • Kada se fioka za disk otvori i plejer automatski isključi, ažuriranje je završeno. Ne koristite i ne isključujte sami plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 • Izvadite disk za ažuriranje iz plejera i uključite plejer.
 • Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M09.R.0070, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera Blu-ray plejera korišćenjem računara i diska.

 • Disk za ažuriranje se ne izbacuje.Sledite naredne korake:
  1. Isključite plejer i odspojite kabl za napajanje.
  2. Ponovo priključite kabl za napajanje i istovremeno pritisnite dugme Open/Close [Otvori/Zatvori] na plejeru - ne na daljinskom upravljaču.
  3. Dugme Open/Close [Otvori/Zatvori] na plejeru držite pritisnuto dok se ne otvori fioka.
  4. Izvadite disk.

 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja
  Uključite plejer sa diskom za ažuriranje u fioci za disk. Ažuriranje treba da se pokrene automatski.

 • Datoteka za ažuriranje UPDATA_M09R0070M.ZIP koju sam preuzeo/la sa web lokacije za ažuriranje ne može da se raspakuje.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Obrišite tu datoteku i preuzmite je ponovo.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i ne završava se
  1. Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite.
  2. Uključite Blu-ray plejer.
  3. Ponovite ažuriranje korišćenjem diska za ažuriranje.
   I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony