Dizajn Sony proizvoda uz SORPLAS™ podršku

Sony pridaje izuzetno velik značaj ekološkim aspektima dizajna proizvoda. Kroz SORPLAS nastojimo da prisajedinimo više reciklažnog materijala i obezbedimo visoke performanse, što se uklapa u reputaciju koju imamo.

SORPLAS pruža visok kvalitet uz smanjeni uticaj na životnu sredinu

Naša dva paralelna cilja su da pružimo izuzetne proizvode i maksimalno smanjimo njihov uticaj na životnu sredinu, u skladu sa našim Road to Zero ekološkim ciljevima. Da bismo ostvarili ove ciljeve, razvili smo SORPLAS, recikliranu plastiku sa usporivačem gorenja.

Šta je SORPLAS?

Uspešnija upotreba resursa uz SORPLAS

SORPLAS se izrađuje od iskorišćenih boca za vodu i otpadnih optičkih diskova prikupljenih iz fabrika i prodavnica, kao i od našeg zaštićenog usporivača gorenja. Koristi se za izradu raznih Sony i spoljašnjih proizvoda. SORPLAS ne degradira previše, čak i ako se reciklira više puta, stoga se očekuje da će se u budućnosti SORPLAS obnavljati i ponovo iskoristiti za izradu novih proizvoda.

[1] Drobljenje   [2] Oblikovanje  [3] Proizvodi   [4] Prikupljeni materijal iz fabrika/prodavnica

Reciklažni optički diskovi iz Sony podružnice

Drobljeni otpadni optički diskovi proizvođača diskova Sony Music Solutions Inc. su jedni od sastojaka materijala SORPLAS, koji se koristi u izradi zadnjih poklopaca Sony BRAVIA™ TV uređaja.

Karakteristike materijala SORPLAS

Sony reciklirana plastika SORPLAS je bezbedna, pouzdana i u proizvodima se pokazala podjednako dobro kao nereciklirana plastika.

Visok reciklirani sadržaj, čak do 99%

Reciklirana plastika u elektronskoj opremi obično sadrži tek oko 30% recikliranog sadržaja. Naš revolucionarni usporivač gorenja na bazi sumpora proizvodi plastiku konstantno visokih performansi, čak i sa 99% recikliranog sadržaja.

[1] SORPLAS
[2] Reciklirani sadržaj 99% [3] Usporivači gorenja, ostali aditivi 1%

[4] Tipična reciklirana polikarbonatna plastika s usporivačem gorenja
[5] Reciklirani sadržaj 30% [6] Nereciklirana PC na bazi petroleja 55% [7] Usporivači, ostali aditivi 15%

Doprinosi smanjenju emisija CO2

Emisije CO2 u SORPLAS proizvodnji mogu se smanjiti za oko 72% u odnosu na proizvodnju nereciklirane plastike sa usporivačem gorenja koja se koristi za istu primenu.

[ 1 ] Nereciklirana PC s usporivačem [ 2 ] SORPLAS sa 95% recikliranog sadržaja

Otporan na temperature i vlagu

Da bi omogućila duže korišćenje proizvoda u različitim okruženjima, kompanija Sony je razvila recikliranu plastiku otpornu na degradaciju. U našoj zaštićenoj formuli se koristi samo mala količina usporivača gorenja, te se SORPLAS pokazao kao snažan i visokootporan na temperature i vlagu.

[1] Retencija prve molekularne težine ispod 85 ℃, 80% RH [2] Proteklo vreme (sedmice) [3] SORPLAS [4] Reciklirana PC s usporivačem [5] Nereciklirana PC s usporivačem

Trajnost za duži vek proizvoda

Zahvaljujući smanjenoj količini usporivača gorenja, SORPLAS dostiže istu trajnost kao standardna plastika sa usporivačem gorenja ili veću. Ovo je ujedno čvrst materijal koji se koristi za izradu delova kofera i PC kućišta koji zahtevaju jačinu.

Unutar naših proizvoda

Podjednako dobre performanse kao kod nereciklirane plastike

Kod različitih proizvoda koji unose boje u naš život, trajnost i estetika su takođe bitni. Osim što je izdržljiv, SORPLAS ima dobar površinski izgled i može da zadrži kvalitet tokom dužeg korišćenja.

SORPLAS u BRAVIA proizvodima – trajnost i lepota

SORPLAS dostiže visok reciklirani sadržaj i ujedno obezbeđuje trajnost zahvaljujući manjem sadržaju usporivača gorenja, a BRAVIA TV uređaji dobijaju sjajan spoljašnji završni sloj koji ne bledi.

Reciklažni materijal koji izgleda dobro i traje

Razvili smo specijalnu kategoriju smole izuzetne jačine i dizajna koja nadmašuje recikliranu plastiku, zbog čega je pogodna za zadnje poklopce TV uređaja. Ujedno smo postigli najbolju razmeru reciklažnog materijala.

Drastično smanjena upotreba nereciklirane plastike

Zbog svog kvalitetnog završnog sloja, SORPLAS je pogodan za izradu spoljašnjih površina, pa je primetna njegova sve veća upotreba, dok je prisustvo nereciklirane plastike u BRAVIA proizvodima smanjeno za čak 60%.

SORPLAS u Xperia™ proizvodima – trajnost i jačina

S obzirom na to da se koriste u različitim okruženjima, pametni telefoni moraju da budu čvrsti i izdržljivi.

Unutrašnji delovi zahtevaju čvrstinu i složene oblike

Davanje prednosti velikoj jačini i trajnosti, čak i u odnosu na nerecikliranu plastiku, uticalo je na to da se SORPLAS usvoji kao materijal za izradu unutrašnjih delova.

Utiče na smanjenje potrošnje nereciklirane plastike

Uvođenje materijala SORPLAS u XPERIA uređaje dovelo je do 27% manje upotrebe nereciklirane plastike za izradu unutrašnjih delova.

SORPLAS u fotoaparatima – jačina

Naša zaštićena reciklirana plastika SORPLAS se koristi za spoljašnje i unutrašnje delove pojedinih fotoaparata za vlogovanje i digitalnih fotoaparata, ali ne po cenu kvaliteta ili funkcionalnosti.

Razgovor sa razvojnim inženjerom

Dizajn za životnu sredinu sa reciklažnim materijalima

Jasunobu Kavasaki

Divizija 2 za dizajn proizvoda,
Poslovna grupa za TV, poslovna grupa Home Entertainment & Sound Products,
Kompanija Sony Corporation

Već dugo nastojimo da kroz dizajn TV uređaja smanjimo uticaj na životnu sredinu, zbog čega aktivno koristimo SORPLAS, koji sadrži visok procenat reciklažnog materijala. Da bismo povećali potrošnju ovog materijala, od 2021. smo počeli da koristimo SORPLAS za izradu zadnjih poklopaca nekih modela. Godine 2018, počeli smo da razvijamo ovaj materijal sa korporacijom Sony Semiconductor Solutions, međutim, potreban je visok stepen znanja iz oblasti dizajna da bi se usvojio u izradi velikih spoljašnjih delova poput zadnjih poklopaca TV uređaja. Nakon nekoliko prototipova i poboljšanja recepta, razvili smo kvalitet pogodan za zadnje poklopce. Zahvaljujući tome, možemo da doprinesemo smanjenju potrošnje nereciklirane plastike. Kroz naše BRAVIA dizajnerske napore nastavićemo da doprinosimo daljem smanjenju uticaja na životnu sredinu.

Put do materijala SORPLAS

Jasuhito Inagaki

Odeljenje za SORPLAS,
Poslovna divizija za sistemska rešenja,
Korporacija Sony Semiconductor Solutions

SORPLAS je nastao iz istraživanja koje je započeto pre 20 godina iz snažne želje da se otpadna plastika iz fabrika pretvori u resurs visoke dodatne vrednosti. Najpre smo morali da radimo na praktičnoj upotrebi zaštićenog usporivača gorenja koji je dovoljno primeniti u izuzetno maloj količini da bi došlo do visokoefikasnog usporavanja gorenja polikarbonatne smole. U materijalu SORPLAS, ovaj usporivač gorenja i razni aditivi se mešaju sa reciklažnim materijalima, kao što su iskorišćene boce za vodu i otpadni optički diskovi iz fabrika i prodavnica, kako bi se dobila reciklirana plastika sa usporivačem gorenja koju krase prelep sjaj i velika izdržljivost, a ujedno dostiže i do 99% recikliranog sadržaja. Iako SORPLAS sa raznovrsnim svojstvima smole već ima praktičnu primenu, i dalje ćemo raditi na njegovom razvoju kako bismo proširili područje primene i još više doprineli očuvanju životne sredine.

Video: „Šta činite za našu planetu?“
Više informacija o materijalu SORPLAS™