Mogućnost izbora između tri obrasca usmerenosti

Superusmeren, jednosmeran i višesmeran

Napredna digitalna obrada signala omogućava izbor između tri obrasca usmerenosti koji se mogu menjati na jednom višenamenskom mikrofonu, pa možete da izaberete područje za preuzimanje zvuka u zavisnosti od zahteva snimanja.

Jednostavno prebacivanje

Odaberite najpogodniji obrazac preuzimanja pomoću lako dostupnog prekidača 

Jednostavan trostepeni prekidač na zadnjoj ploči mikrofona omogućava brzo prebacivanje između tri obrasca preuzimanja, što vam pruža neophodnu fleksibilnost za prilagođavanje zahtevima snimanja.
Ilustracija tri polarna grafikona sa prekidačem na zadnjoj ploči. Sleva nadesno: superusmeren, jednosmeran i višesmeran
Slika osobe koja snima selfi fotoaparatom na koji je pričvršćen ECM-B10 podešen na superusmereni režim.

Superusmereno: fokusirano prednje područje

Kao savršeno rešenje za intervjue ili selfije, superusmereni obrazac hvata zvuk iz fokusiranog područja ispred mikrofona, efikasno potiskujući zvukove koji su van ose i iza fotoaparata.
Slika kamermana koji snima muzičare fotoaparatom na koji je pričvršćen ECM-B10 podešen na jednosmerni režim.

Jednosmerno: široko frontalno područje

Savršen za razgovore sa više učesnika, jednosmerni obrazac hvata zvuk iz širokog polja ispred mikrofona ujedno maksimalno smanjujući preuzimanje otpozadi. 
Kamerman snima u prirodnom okruženju i proverava zvuk preko slušalica. Fotoaparat je opremljen mikrofonom ECM-B10 podešenim na višesmerni režim.

Višesmerno: zvuk iz bilo kog smera

Višesmerni obrazac preuzima zvuk podjednako iz svih smerova, što je korisno kod snimanja zvukova iz okruženja ili glasa operatera fotoaparata.