ID članka : 00294993 / Poslednja izmena : 03.08.2023.Odštampaj

Informacije o Garanciji

  Opšti garantni uslovi

  za proizvode, proizvedene u kompaniji Sony, kupljene sa originalnim garantnim listom


  Poštovani Kupci,

  Zahvaljujemo Vam na kupovini SONY proizvoda i nadamo se da će Vam to pričiniti zadovoljstvo.

  U slučaju da je Vašem SONY uređaju potreban garantni servis, molimo Vas da kontaktirate dole navedeni SONY ovlašćeni servis (OS) ili prodajno mesto na kome je kupljen proizvod. Da bi ste izbegli nepotrebne neprijatnosti, predlažemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu, pre nego što kontaktirate prodajno mesto ili “OS”.

  Ovom garancijom SONY garantuje kvalitet proizvoda, prodavanih od ovlašćenog prodajnog mesta u Srbiji, za period od dve godine garancije za sve LCD televizore prodate počev od 01.06.2008. i za period od jedne godine za ostale uređaje od datuma prvobitne kupovine. Za slušalice, zvučnike, kablove, daljinske upravljače, baterije i ostali pribor garantni rok je 6 meseci.

  Lampe televizora sa pozadinskom projekcijom, su potrošna roba i predmet su garancije u periodu od ili 6 meseci ili 3000 radnih sati, gde su oba uslova u vezi jedan sa drugim.

  MEMORY STICK, nije predmet garancije.

  Ukoliko u pomenutom periodu proizvod pokaže oštećenje zbog nekvalitetnog materijala ili izrade, SONY ovlašćeni servis će, bez nadoknade za rad i delove, popraviti proizvod u vremenu i pod uslovima navedenim u daljem tekstu. SONY se obavezuje da će kao proizvođač obezbediti rezervne delove u periodu od minimum sedam godina od datuma proizvodnje.

  Ova garancija biće priznata od strane “OS”-a uz priložen garantni list, koji je popunjen čitko i ispravno i koji sadrži naziv i sedište davaoca garancije, datum prodaje, naziv, potpis i pečat prodavca. SONY zadržava pravo da ne odobri besplatnu garanciju u sledećim slučajevima:

  1. Proizvod nije montiran, korišćen ili održavan u skladu sa uputstvom o rukovanju.
    
  2. Proizvod je korišćen u profesionalne ili poluprofesionalne svrhe.
    
  3. Zaštitni pečat na proizvodu je oštećen.
    
  4. Tip ili serijski broj proizvoda je zamenjen, prepravljen, uklonjen ili nečitak.
    
  5. Ukoliko postoji neslaganje podataka na garantnom listu i proizvodu ili pokušaj falsifikovanja garantnog lista.
    
  6. Proizvod je oštećen usled popravke neovlašćenog lica ili servisa.
    
  7. Proizvod je zamenjen ili nije u stanju kao što je opisano u uputstvu za rukovanje, bez pismene saglasnosti SONY-ja.
    
  8. Oštećenja prouzrokovana višom silom kao što su udar munje, poplave, požari, neadekvatnom ventilacijom ili bilo kojim razlogom izvan kontrole SONY-ja.
    
  9. Oštećenja prouzrokovana transportom proizvoda, osim ukoliko je transport izvršio “OS”. Oštećeni proizvod mora biti dopremljen u “OS” u originalnom pakovanju.
    
  10. Oštećenja nastala usled defektnosti sistema u koji je proizvod uključen.

  Ako popravka traje duže od 10 dana, garancija se produžava za onoliko dana koliko je trajala popravka. Produženje roka, po ovom osnovu, može izvršiti ovlašćeni servis. Otklanjanje nedostataka, koji spada u garanciju, mora se izvršiti u roku od 45 dana od dana predaje proizvoda na popravku. Ukoliko se popravka ne izvrši u ovom roku, kupac ima pravo kod prodavca na zamenu za novi proizvod ili povraćaj plaćenog iznosa. U mestima gde ne postoji ovlašćen servis, troškove otpreme i dopreme proizvoda do najbližeg servisa, snosi ovlašćeni servis na osnovu računa železnice ili pošte.

  Opšti garantni uslovi [pdf - 40,8 Kb]