Sony zvučnik ULT TOWER 10 sa talentovanim umetnikom Sony zvučnik ULT TOWER 10 sa talentovanim umetnikom

Serija ULT POWER SOUND

Masivni bas. Vrhunski štimung.

Uz BRAVIA TV, svaka scena je održiva

Uz BRAVIA TV, svaka scena je održiva

Detalj o temi
Sony proizvodnja uz pomoć materijala SORPLAS™

Sony proizvodnja uz pomoć materijala SORPLAS™

Više o SORPLAS ekološkim karakteristikama
ZV-1F – predstavlja našu viziju životne sredine

ZV-1F – predstavlja našu viziju životne sredine

Detalj o temi
Sveobuhvatna briga o životnoj sredini

Sveobuhvatna briga o životnoj sredini

Ekološke karakteristike slušalica
Sony Original Blended Material

Sony Original Blended Material

Detalj o Sony Original Blended Material-u
Novi srednjoročni Sony ciljevi o životnoj sredini

Novi srednjoročni Sony ciljevi o životnoj sredini

Detalj o GM2025