Dobro došli na svoj nalog

Personalizujte doživljaj
Već imate nalog?

Možete da se prijavite pomoću naloga za My Sony i zajednicu ili bilo koju drugu uslugu na mreži Sony grupe.

Otvorite nalog

Kreirajte nalog za My Sony i Community ili nekoliko drugih usluga na mreži Sony grupe.

 

Zašto da kreirate nalog? Saznajte više o nalogu

 • Ekskluzivne ponude
  Budite u toku sa najnovijim ponudama
 • Vaši proizvodi
  Registrujte vaš proizvod
 • Laka podrška
  Opsežna korisnička podrška
 • Učite i uživajte
  Učestvujte u diskusijama sa zajednicom
 
 
Zatvori

Prijavili ste se na našu Web lokaciju pomoću naloga . Da bi se sprečili problemi vezani uz transport, preusmeravamo vas na Web lokaciju kompanije Sony.

Povezani nalozi za usluge Sony grupe

Ostvarite pristup različitim uslugama na mreži Sony grupe pomoću istih podataka tako što ćete povezati naloge.

Zatvori
Povezani nalozi za usluge kompanije Sony
Zašto da povežete naloge?
 • Pristup različitim uslugama na mreži Sony grupe pomoću istih podataka za prijavljivanje (e-adresa i lozinka)
 • Brzo i jednostavno ažuriranje svih naloga zahvaljujući tome što se podaci naloga sinhronizuju između povezanih naloga

Koje naloge možete da povežete?
Možete da povežete naloge za sledeće usluge na mreži Sony grupe:
Usluge koje pruža kompanija Sony Europe
 • My Sony
 • Sony Store na mreži
 • Zajednica

Da biste povezali naloge, e-adresa registrovana za svaki od naloga mora da bude ista.