SELP1020G izabrani transkript video zapisa

Logotip Alpha

 

Natpis „Najmanji, najlakši F4 motorizovani širokougaoni zum za APS-C i Super 35 mm“

Snimak ženskog subjekta koji šeta holom na obali mora

Natpis „Ultra široki ugao“ preko portretnog snimka istog ženskog subjekta snimljenog iz niskog položaja

Natpis „Interni motorizovani zum“ preko umanjenog snimka istog ženskog subjekta koji hoda gradskim nadvožnjakom; zatim umanjeni snimak šest prijatelja snimljenih iz niske pozicije s pogledom na gore

Natpis „Izuzetan AF za fotografije i filmove“ preko portretnog snimka ženskog subjekta u dugačkom pešačkom tunelu; zatim snimak drugog ženskog subjekta na otvorenom, oba su u pokretu dok se fokus zadržava na licu subjekta pomoću AF sistema

 

Natpis „Najmanji i najlakši na svetu“ preko snimka korisnika koji nosi kameru sa objektivom postavljenom na rukohvat; zatim snimak korisnika sa kamerom postavljenom na gimbal

Snimak korisnika koji skida poklopac sa montiranog objektiva i iskače iz kombija kako bi započeo selfi vlogovanje, kojem se pridružuju i prijatelji

 

Natpis „E PZ 10-20 mm F4 G“ preko prikaza leve strane objektiva

Natpis „Najmanji i najlakši na svetu“

 

Natpis „178 grama / 6,3 unce “ preko snimka korisnika koji vadi objektiv iz torbe; zatim montira objektiv na kućište kamere

Snimak ženskog subjekta koji hoda dugim tunelom za pešake

Natpis „Mobilnost i rukovanje bez muke“ preko snimka korisnika koji snima prijatelja

Natpis „ZV-E10, F4“ dole levo
Natpis „Mobilnost i rukovanje bez muke“ najverovatnije preko snimka prijatelja iz prethodnog klipa

Natpis „Širi opseg u odnosu na ljudsko oko sa zumom 10-20 mm

 

Natpis „20mm“ dole levo preko uvećane fotografije šetališta pored mora u sredini ekrana;
Natpis odbrojava do „10 mm“ kako se granice slike šire da bi popunile ceo ekran dok se objektiv umanjuje do širokougaonog snimka

Natpis „α7 IV, F4“ dole levo
Natpis „Dinamične perspektive u ultra širokom uglu“ preko niza širokougaonih snimaka unutrašnjosti koncertne dvorane

Natpis „α7 IV, F4“ dole levo preko širokougaonog snimka ženskog subjekta koji šeta holom na obali mora

Dva snimka usmerena ka nebu na kojima su prijatelji koji šire list papira

Natpis „ZV-E10, F4, 1/320 s, ISO 200“ dole levo preko fotografije muškog subjekta u kombiju sa otvorenim vratima

Natpis „α6600, F5.6“ dole levo preko umanjenog snimka muškog subjekta koji se penje uz stepenice

Natpis „α6600, F4, 1/160 s, ISO 800“dole levo preo fotografije ženskog subjekta na šetalištu ispod nadvožnjaka

Natpis „α6600, F4, 1/60 s, ISO 200“ dole levo preko fotografije ženskog subjekta u holu na obali mora

Natpis „α6600, F8, 1/5 s, ISO 100“ dole levo
Natpis „Vrhunska rezolucija G objektiva“ preko fotografije eliptične unutrašnjosti hola; područje dole desno je prošireno na ceo ekran kako bi se prikazala visoka rezolucija slike

Natpis „Zapanjujući krupni kadrovi“ preko snimka bočne strane korisnika koji snima grožđe na stolu u krupnom planu; zatim natpis „Minimalna razdaljina za fokusiranje 0,13 – 0,17 m (0,43 – 0,56 stopa)

 

Natpis „ZV-E10, F4, 1/500 s, ISO 100“ dole levo
Natpis „Boke G objektiva prirodnog izgleda“ preko grožđa u krupnom planu koje je verovatno snimljeno u prethodnom klipu, sa značajnim bokeom u pozadini

 

Natpis „α6600, F5.6“ dole levo
Natpis „Unutrašnji motorizovani zum“ preko umanjenog snimka ženskog subjekta na šetalištu ispod nadvožnjaka

Natpis „Brza, fleksibilna kontrola zuma pomoću prstena ili polugice“ preko snimka korisnika koji rukuje polugicom za zumiranje s leve strane objektiva

Natpis „ZV-E10, F4“ dole levo
Natpis „Uvećanje“ preko uvećanog snimka ženskog subjekta; zatim natpis „Umanjivanje“ preko umanjenog snimka muškog subjekta

Natpis „α6600, F4“ dole levo
Natpis „Doli-zumiranje“ preko doli-zumiranog snimka ženskog subjekta u tunelu za pešake

 

Natpis „Daljinsko zumiranje pomoću opcionog GP-VPT2BT rukohvata za snimanje“ preko snimka rukohvata za snimanje koji se drži dok se upravlja kontrolom zumiranja

Natpis „ZV-E10, F5“ dole levo
Natpis „Daljinsko zumiranje pomoću opcionog GP-VPT2BT rukohvata za snimanje“ preko snimka grupe prijatelja sa uvećanim i umanjenim delovima

Natpis „α6600, F4“ dole levo
Natpis „i opcioni daljinski upravljač RMT-P1BT“ preko snimka muškog subjekta na šetalištu ispod nadvožnjaka

Natpis „ZV-E10, F4“ dole levo preko umanjenog snimka šest prijatelja snimljenih iz niskog položaja gledajući na gore

Snimak korisnika koji hoda unazad sa kamerom postavljenom na gimbal i daljinski upravlja zumom

Natpis „α7 IV, F4“ dole levo preko umanjenog snimka ženskog subjekta na šetalištu

 

Natpis „Čvrst, pouzdan, tih AF“

Snimak korisnika koji podiže kameru dok se priprema za snimanje

Natpis „Dva linearna motora za precizan, tih AF“ preko grafičkog crteža koji prikazuje unutrašnju lokaciju dva pokretača

Natpis „α6600, F4, 1/1000 s, ISO 800“ dole levo
Natpis „Za fotografije“ preko snimka ženskog subjekta pored zida na plaži

Natpis „α7 IV, F4“ dole levo
Natpis „i filmovi“ preko uvećanog snimka ženskog subjekta koji hoda holom, s belim pravougaonikom koji okružuje i prati lice subjekta; zatim manji pravougaonik koji okružuje i prati oko subjekta kada priđe bliže; zatim usporeni deo istog kadra

Natpis „α6600, F4“ dole levo
Natpis „Minimalna promena fokusne dužine“ preko snimka gde je fokus prvobitno na obližnjem nameštaju, a zatim prelazi na udaljeniji ženski subjekat koji ulazi u snimak, s minimalnom promenom ugla gledanja

Natpis „Operabilnost za zahtevne stvaraoce“ preko snimka korisnika koji drži kameru u ruci za rukohvat; zatim podiže kameru u pripremi za snimanje

Natpis „Prilagodljivo dugme za zadržavanje fokusa“ preko snimka korisnika koji pritiska, a zatim uklanja prst sa dugmeta za zadržavanje fokusa sa strane objektiva

Natpis „Prekidač režima fokusiranja za brzo prebacivanje AF/MF“ preko snimka korisnika koji rukuje AF/MF prekidačem sa strane objektiva

Natpis „MF sa linearnim odzivom za glatko, ponovljivo ručno fokusiranje pri bilo kojoj brzini rotacije“ preko snimka korisnika koji rukuje prstenom za fokusiranje

Natpis „Dizajn otporan na prašinu i vlagu“ iznad grafičkog prikaza koji predstavlja lokacije spojeva otpornih na prašinu i vlagu na telu objektiva

 

Natpis „α6600, F8, 1/15 s, ISO 100“ dole levo iznad pogleda nagore u eliptičnoj unutrašnjosti hola

Natpis „α6600, F4, 15 s, ISO 100“ dole levo preko noćnog prikaza dvostrukih visećih mostova

Natpis „α6600, F10“ dole levo preko pogleda na gore uz fasade zgrada

Natpis „α7 IV, F4“ dole levo preko snimaka metalnih konstrukcija

Natpis „α6600, F4, 1/125 s, ISO 200“ dole levo preko fotografije ženskog subjekta na šetalištu

Natpis „α6600, F4, 1/30 s, ISO 1600“ dole levo preko fotografije žensko subjekta u tunelu za pešake

Natpis „α6600, F4, 1/125 s, ISO 800“ dole levo preko fotografije ženskog subjekta s kombijem, sa značajnim bokeom u prvom planu i pozadini

Natpis „ZV-E10, F5.6, 1/1000 s, ISO 200“ dole levo preko širokougaone fotografije selfija šest prijatelja

Natpis „ZV-E10, F4“ dole levo preko snimka šest prijatelja

Natpis „ZV-E10, F5.6, 1/80 s, ISO 400“ dole levo preko fotografije prijatelja u kombiju

Natpis „ZV-E10, F4“ dole levo preko serije snimaka ludiranja prijatelja na plaži

Natpis „α7 IV, F4“ dole levo preko serije snimaka ženskog subjekta u holu na obali mora, uključujući i ubrzane i usporene delove

Natpis „α6600, F4“ dole levo preko serije snimaka ženskog subjekta u tunelu za pešake

Natpis „α7 IV, F4“ dole levo preko serije snimaka ženskog subjekta u koncertnoj dvorani, uključujući i umanjene i ubrzane delove

 

Natpis „E PZ 10-20 mm F4 G“ preko prikaza leve strane objektiva

 

Logotip SONY