Aparati izmenjivih objektiva

Aparati izmenjivih objektiva

Aparati izmenjivih objektiva
Kompaktni Cinema Line gateway fotoaparat FX30
Kompaktni Cinema Line gateway fotoaparat FX30

ILME-FX30

NOVO

Težnja ka ekosistemu sa održivim proizvodom

Težnja ka ekosistemu sa održivim proizvodom

Mere za zaštitu životne sredine obuhvataju upotrebu reciklažnih materijala u proizvodnji, upravljanje uticajem na životnu sredinu kroz čitav proces nabavke, upotrebu obnovljive energije u proizvodnji i upotrebu reciklažnih materijala za pakovanje bez plastike.

Težimo da eliminišemo negativan uticaj na životnu sredinu

Mere zaštite životne sredine uz FX30

SORPLAS™0 koji se koristi za FX30 može da se reciklira više puta i odlikuju ga izdržljivost, otpornost na ulja i visok kvalitet. Takođe, za kućišta naših fotoaparata se koriste ostali reciklažni materijali kako bi se rasteretila životna sredina, ali ne po cenu performansi ili funkcionalnosti.
Logotip Road to Zero u šumi