Aparati izmenjivih objektiva

Aparati izmenjivih objektiva

Aparati izmenjivih objektiva

Transkript video zapisa ILCE-7SM3 Mašta u pokretu

Logotip Alpha

 

Usporeni noćni snimci na kojima se vidi ženski model na krovu zgrade, uključujući široke kadrove u punoj visini i izbliza snimljene portrete iz profila sa izraženim bokeh efektom u pozadini, zajedno sa usporenim frontalnim snimkom modela α7S III koji je snimljen izbliza kako ga korisnik drži desnom rukom za rukohvat

Prikaz zadnje strane fotoaparata koji korisnik drži desnom rukom za rukohvat dok levom rukom produžava LCD ekran, na kom se vidi snimak koji je u toku

Sekvenca koja obuhvata intervale usporenog noćnog snimka na kojima se vidi ženski model u urbanom okruženju

Sekvenca koja prikazuje E-mount objektiv kako se montira na kućište fotoaparata, a prekidač za napajanje uključuje, zajedno sa prikazom fotoaparata sa prednje leve strane

Snimak iz niske perspektive, zajedno sa intervalima usporenog snimka, na kom se vidi plesačica kako pada na crvenu traku u studiju i vrti se

Frontalni prikaz fotoaparata sa korisnikom u pozadini sa bokeh efektom, nakon koga sledi snimak sa korisnikom u fokusu i fotoaparatom u prednjem planu sa bokeh efektom

Sekvenca usporenog snimka u kojoj se vidi plesačica kako se vrti dok je njena kosa u krupnom planu

Krupni kadar zadnje strana fotoaparata kako snima iz dijagonalno niske perspektive sa produženim LCD ekranom nagnutim unazad kako bi se video snimak; najpre je fokusiran prostor iza fotoaparata, koji je u prednjem planu sa bokeh efektom, a zatim se fokus povlači na fotoaparat dok je bokeh efekat sada u pozadini

Prikaz prednje leve strane velikog belog zum objektiva montiranog na kućište fotoaparata, nakon koga sledi prikaz LCD ekrana izbliza na kom se vidi „1/250, F2.8“ i crveni indikator REC

Usporeni snimak na kom je portret plesačice kako se vrti u krupnom planu dok njena kosa lebdi u vazduhu

Usporeni snimak na kom se vidi ženski model kako hoda u metrou sa korisnikom koji je prati otpozadi i snima držeći fotoaparat desnom rukom za rukohvat

Snimak koji obuhvata usporene intervale gde se iz vidokruga fotoaparata vidi kako se sve više približava modelu otpozadi, potom prolazi blizu nje i zatim se okreće nazad na njeno lice

Snimak napravljen u kuhinji restorana na kom se vidi zadnja leva strana fotoaparata, sa produženim LCD ekranom i mikrofonom sa zaštitom od vetra koji je priključen kablom na XLR / digitalni audio interfejs je povezan sa višenamenskim priključkom

Snimak na kom šef kuhinje restorana nosi jelo i hvataljke

Usporeni snimak na kom je izbliza prikazan flambe u tiganju na ploči za kuvanje, najpre sa strane a zatim odozgo

Usporeni snimci na kojima je izbliza prikazana priprema hrane u kuhinji restorana

Usporeni snimak iz niske perspektive na kom se vidi plesačica kako pada na crvenu traku u studiju

Usporeni snimak modela kako noću hoda u urbanom okruženju

Sekvenca sačinjena od usporenih snimaka korisnika sa modelom α7S III

Natpis „Mašta u pokretu“ preko usporenog snimka na kom je prikazan portret modela iz profila u krupnom planu dok se njena kosa vijori na vetru

Prikaz zadnje leve strane kućišta fotoaparata iz više perspektive na kom se vidi svetlost iz tražila

Prikaz prednje desne strane kućišta fotoaparata iz više perspektive na kom je crvenom zaokruženo dugme okidača

Frontalni prikaz kućišta fotoaparata sa montiranim objektivom

 

Natpis „α7S III“

 

Logotip SONY